Norge

Dømt til 13 års fengsel for drap og mishandling

En 43 år gammel mann er i Larvik tingrett dømt til 13 års fengsel for drapet på sin fraseparerte 39 år gamle hustru og for årelang mishandling av tre av parets fire barn.

Hverken bistandsadvokat Mette Ackenhausen (t.v.) eller aktor, statsadvokat Jeanette Knutsen var i tvil om at 43-åringen måtte dømmes for drap og mishandling. 13 års fengsel mente aktor var en passende straff.
  • Håkon Letvik
    Håkon Letvik

Mens mannen fortalte retten at han hadde vært en snill og omsorgs full pappa og ektefelle, har Larvik tingrett kommet til en helt annen konklusjon.

Tingretten mener at mannen har kontrollert sin egen familie i en årrekke, også ved å bruke vold mot ektefellen og mot tre av de fire barna, helt fra de var helt små. -Volden og krenkelsene har skapt frykt for nye krenkelser, men det er ikke bevismessig dekning for å si at det har vært et vedvarende "terrorvelde" eller et regime av frykt, heter det i dommen.

-Mye gøy

Dommerne viser til to av de yngste barnas forklaring i dommeravhør; "NN og XX har gitt uttrykk for at det også var mye gøy med faren, at han tok dem med på ting, og det gis inntrykk av at de ikke var direkte redde for faren, mer for situasjonen han skapte. ut fra bevisene legges til grunn at tiltalte også slo avdøde gjentatte ganger og at det var store konflikter i ekteskapet, men disse forhold inngår ikke i tiltalen annet enn som en del av den krenkelsen barna ble utsatt for, mener tingretten.

Tingretten legger i formildende retning vekt på at tiltalte selv ringte til politiet og fortalte at han hadde drept sin kone, og at han påviste stedet der han hadde kastet henne i sjøen.

Så vold mot mor og søsken

I skjerpende retning legger retten vekt på at barna har sett vold mot søsknene og sin egen mor.

Mens bistandsadvokaten mente at hvert av barna måtte tilkjennes 350 000 kroner i oppreisning, mener retten at påkjenningen var størst for det eldste barnet, som tilkjennes 275 000 i oppreisning. De to mellomste barna får 250 000 mens det yngste barnet på fem år får 200 000 kroner.

43-åringen ble frikjent for kravet om erstatning for tap av forsørger, fordi retten mener dette dekkes av det offentlige ved at barna er i fosterhjem.

— Pappa slo

— Pappa slo, med hånden eller med en kabel. Det gjorde veldig vondt. Men vi ble vant til det, forklarte flere av barna i dommeravhør etter at moren deres den 3. august i fjor ble kvalt og kastet i sjøen ved Revet i Larvik.

Dommeravhørene var tatt opp på video, og ble vist i retten. Barnas sterke forklaringer gjorde et sterkt inntrykk på retten og tilhørerne, og flere tok til tårene når barna fortalte om sin hjelpeløshet og fortvilelse.

- Hvis dere hadde passet bedre på, hadde vi kanskje hatt mammaen vår hos oss nå, sa den 13 år gamle jenta til politikvinnen som gjennomførte avhøret.

Forståelsesfull dommer

Den tiltalte 43-åringen slapp å høre barnas beskrivelser av årelange lidelser. Allerede etter to timer på rettssakens første dag fikk han oppfylt sitt ønske om å returnere til fengselet.

— Vi vil jo ikke gjøre det enda vanskeligere for deg, sa dommeren forståelsesfullt, etter først ha gitt uttrykk for at hun helst ville ha ham til stede.

Gjennom barnas egne forklaringer og gjennom ulike vitneprov kom barna gjentatte rop om hjelp frem;

To av barna hadde sagt fra; den eldste datteren til rektor og til en psykolog. - Pappa slår, fortalte hun til rektoren, som ikke gjorde noen ting. Volden fortsatte deretter i 4-5 år.

Jenta sa også fra til en psykolog om vold i hjemmet da hun var 12 år og fikk behandling for spisevegring. Men psykologene og fagfolkene var mer opptatt av å lete etter andre årsaker enn vold, og temaet ble ikke fulgt opp. Ett år senere ble firebarnsmoren drept.

Varslet førskolelæreren

Den yngste datteren i familien fortalte i barnehagen at «pappa slår». Hennes to år eldre bror bekreftet det gjennom å hysje på henne at hun ikke skulle røpe hemmeligheten. Førskolelæreren rapporterte hendelsen til barnehagestyreren, som unnlot å gjøre noe.

Både skole, barnehage og barne- og ungdomspsykiatrien i Larvik blir nå gransket av Fylkesmannen som vil finne ut om noen av de ansatte eller institusjonene har forsømt sine plikter til å rapportere videre til barnevernet eller til politiet når de får mistanke om mishandling eller straffbare handlinger mot barn.

Ville anmelde vold og trusler

Under rettssaken kom det også frem at firebarnsmoren var hos politiet ni dager før drapet, godt støttet og oppmuntret av en venninne, som nå er blitt barnas fostermor. I resepsjonen fortalte hun at hun ville anmelde mannen for vold og trusler. Siden ingen i politiet kunne ta imot anmeldelsen, kom hun tilbake dagen etter. Da fortalte hun om problemer i familien, men ville likevel ikke anmelde. Åtte dager senere ble hun kvalt.

De fire barna bor nå sammen med morens venninne, hennes mann og barn.

- Vi har det fint nå. De er så snille, jeg håper at vi får lov til å være hos dem, sa den eldste av søsknene, en 13 år gammel jente i dommeravhøret.

— Barna har det godt nå. De får en fin oppfølging i fosterfamilien og av barnevernet, som har gjort en enestående innsats etter at de ble koblet inn etter drapet. Barna er veldig takknemlige for at de får lov til å være sammen alle fire, sier bistandsadvokat Mette Ackenhausen.

Les også

  1. -Hvordan kan jeg være glad når mamma er død? Men mamma har det bedre nå.

  2. Pappa slår, sa 4-åringen. Men barnehagen gjorde ingen ting.

  3. - Pappa slår, sa jenta. Rektor gjorde ingen ting.

  4. Kunne mamma ha vært reddet?

Forsvarer Jonny Sveen mente aktor la ned en mild påstand, men ba om at tiltalte ble ansett på mildeste måte. Forsvareren mente tiltalte måtte frifinnes for tiltalepunktet om mishandling. 12-13 års fengsel ville være en riktig straff etter gjeldende rettspraksis, mente forsvareren.