Norge

Utenlandskrigere kan miste statsborgerskapet

Regjeringen vurderer å frata statsborgerskapet til nordmenn som deltar i terrorvirksomhet og krigføring i utlandet.

  • Ntb

— Dette er et sterkt signal til mennesker som ønsker å delta i terrorvirksomhet og krigføring, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne i en pressemelding.

Med dagens utvikling, blant annet med norske statsborgere som reiser til Syria, mener regjeringen at det er det viktig å se på hvilke tiltak som kan iverksettes for å motvirke radikalisering og terror.

Les hele saken med abonnement

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding