Norge

Vi fulgte markeringen mot ekstremisme direkte

Poltikere og organisasjoner markerte avstand til IS og ekstremisme. Aftenposten fulgte hendelsene direkte i tekst og video. Se bilder, sitater, tweets og Instagram-oppdateringer gjennom markeringen

  • Foran Stortinget
  • Eirik Winsnes På Grønland
  • Ingeborg Senneset I Studio
demo4.jpg
demo2.jpg
demo3.jpg
demo_fabianstang.jpg

Les mer om

  1. Irak