Norge

Bransjen reagerer på kyllingbakterier

Nyhetene om resistente bakterier i norske kyllinger har fått bransjen til å iverksette en handlingsplan.

Kyllingindustrien er i hardt vær, etter at det ble avslørt at svært mange kyllinger inneholder resistante bakterier.
  • Yngve Ekern
    Yngve Ekern
    Journalist

Etter at Dagens Næringsliv og Aftenposten har skrevet om antibiotika-resistente bakterier, kalt ESBL-bærende E. coli, i en tredjedel av norske kyllinger, iverksetter en samlet fjørfebransje en handlingsplan straks. Næringa vil være i gang med prøvetaking i januar 2014.

Femtrinns plan

Handlingsplanen skal i første omgang bidra til å skaffe kunnskap som gir faglig grunnlag for rasjonelle tiltak. Hele verdikjeden, fra import av rugeegg til ferdige slaktekyllingfileter, er omfattet av planen som har fem hoveddeler:

Kunnskapsoppbygging, overvåkings— og kartleggingstiltak, gjennomgang av smittevernrutiner og -praksis, gjennomgang av antibiotikatilråding og –praksis og kommunikasjon.

Les også

Har funnet antibiotika-resistente bakterier i hver tredje kylling

Animalia koordinerer og følger opp tiltakene i handlingsplanen på vegne av en samlet fjørfenæring.

Prøvetaking

— Overvåkings- og kartleggingstiltakene er det viktigste enkeltelementet i handlingsplanen. Alle importer i 2014 skal overvåkes ved å ta prøver av samtlige klekkinger av importerte rugeegg. I tillegg skal det tas prøver av alle norske foreldreflokker av slaktekylling, sier fagdirektør Ola Nafstad i Animalia i en pressemelding onsdag ettermiddag.

Denne overvåkingen vil gi viktig informasjon om effekten av tiltak som er iverksatt og om tilførselen av antibiotikaresistente bakterier i den norske verdikjeden for fjørfeproduksjon.

Følger med internasjonalt

— Tiltakene er et viktig supplement til kunnskapsoppbyggingen som allerede pågår gjennom et bredt anlagt forskningsprosjekt under ledelse av Veterinærinstituttet, hvor fjørfenæringa også deltar. Det er viktig å øke kunnskapen om norske forhold samtidig som vi naturligvis følger aktivt med på hva som skjer på den internasjonale arenaen, sier fagdirektør Ola Nafstad.

Fjørfenæringa har også initiert et nytt forskningsprosjekt sammen med helsemyndighetene for å få mer kunnskap om ESBL i fjørfeproduksjonen og eventuell betydning for folkehelsen.