- Ikke en eneste plass å oppdrive for dem som varetektsfengsles

Personene blir derfor sittende på glattcelle langt over maksgrensen på 48 timer.

- Så mange som 10 til 15 har sittet i politiarresten siden sist fredag. Regelen er at de skal være i politiarresten i maksimalt 48 timer, sier Kristin Tandberg i Kriminalomsorgens sentrale forvaltning (KSF).

Fengslene er stappfulle i hele landet. Ved utgangen av 2012 var det 926 personer i soningskø. Seniorrådgiver Kristin Tandberg i Kriminalomsorgens sentrale forvaltning (KSF) beskriver situasjonen som vanskelig.

Hun anslår at det akkurat nå er 20 til 30 personer som skulle ha vært varetektsfengslet, men som sitter på glattcelle i politiarresten i påvente av plass.

— Så mange som 10 til 15 av disse har sittet i politiarresten siden sist fredag. Regelen er at de skal være i politiarresten i maksimalt 48 timer, sier Tandberg til Aftenposten.

Ifølge forskriftene, skal den innsatte overføres fra politiarrest til fengsel innen to døgn etter pågripelsen.

Senest onsdag ble en mann i 20-årene løslatt mot meldeplikt i Haugesund fordi politiet ikke klarte å finne varetektsplass til ham. Mannen er siktet for gjentatt vold mot sin kone.

- Haster med strakstiltak

I de senere år har det vært en kraftig økning i kapasiteten i kriminalomsorgen, og soningskøen ble ansett som avviklet i 2009. Men på grunn av stort press på varetektsplasser har køen nå økt igjen. Ved utgangen av 2012 var det 926 ubetingede dommer i kø. Leder i Justiskomiteen, Per Sandberg, krever reaksjoner på kapasitetsmangelen.

- Dette er totalt uakseptabelt. Jeg vil gå så langt som å si at det er krise i kriminalomsorgen. Man begynner å bli usikre om kriminelle går løs på gaten, sier Sandberg til Aftenposten.

På oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet har KSF utarbeidet en kapasitetsplan for fengsler og friomsorgskontorer. Den ble publisert 16. januar og tar opp en rekke utfordringer knyttet til kapasiteten i kriminalomsorgen. Stortinget har fortsatt ikke sett snurten av planen.

— Kapasitetsplanen som er utarbeidet av KSF er en intern plan med tiltak man kanskje kan se for seg at man skal gjøre. Det er Stortinget som bevilger pengene, derfor er det helt nødvendig at planen blir lagt frem der, sier Høyres justispolitiske talsmann, André Oktay Dahl til Aftenposten.

Dahl er andre nestleder i Justiskomiteen og har etterlyst en prioritert plan for utbygging i kriminalomsorgen i flere år.

Dette er totalt uakseptabelt. Jeg vil gå så langt som å si at det er krise i kriminalomsorgen. Man begynner å bli usikre om kriminelle går løs på gaten. Per Sandberg, leder i Justiskomiteen.

— Regjeringen legge frem en kapasitetsplan for Stortinget. Det er en stor svakhet at man ikke har en prioritert plan over hvor man bør bygge ut først. Vi er nødt til å ta opp i Stortinget hvordan vi skal løse denne krisen her. Det haster å komme med strakstiltak.

Sprengt over hele landet

Tandberg i KSF sier til Aftenposten at det vanligvis er hyppigst mangel på fengselsplasser på Østlandet og Sørvestlandet. Nå er fengselskapasiteten sprengt selv i de nordligste fylkene. I kriminalomsorgen jobbes det på spreng for å få frigjort varetektsplasser ved å flytte innsatte til avdelinger med mindre sikkerhet.

Høyres justispolitiske talsmann frykter at befolkningen mister tilliten til at kriminalomsorgen håndterer de kriminelle.

- Det er helt nødvendig at man får i gang et arbeid med å bygge nye fengsler. Vi ønsker at man utreder muligheten for offentlig-privat samarbeid for å få fortgang i arbeidet. Kapasiteten i kriminalomsorgen er en av de største ubetalte regningene en eventuell ny regjering må gjøre noe med, sier Dahl.

Regjeringens forslag om å innføre elektronisk kontroll i form av fotlenker som erstatning for varetekt, monner ikke nok, ifølge Dahl.

— Det kan kanskje frigjøre 50 plasser i varetektsfengslene, men det er langt fra nok, sier han.

Vil øremerke midler til varetektsplasser

Dahl får støtte fra Sandberg som vil sette av øremerkede midler til å bygge varetektsplasser.

— Mange fengsel kan med få midler bygge varetektsplasser i morgen den dag. Men da må det være en klar og tydelig plan på at vi skal sette av penger til det. Vi vet at det finnes planer, men disse har ikke blitt lagt frem for Stortinget, sier Sandberg.

Ifølge Sandberg, er over 70 prosent av de som sitter i varetekt utenlandske kriminelle. Lederen i Justiskomiteen vil flytte disse til egne fasiliteter.

— Det være seg nedlagte militærleirer eller lignende. Dermed kan vi frigjøre kapasitet for norske kriminelle.

Stor økning i utenlandske kriminelle

Heller ikke regjeringspartienes justispolitiske talsmenn er tilfredse med situasjonen.

- Alle brudd på maksgrensen på 48 timer må tas alvorlig. Det skjer særlig når politiet jobber godt og får fengslet mange kriminelle. Da kan det i perioder oppstå såkalt ubalanse i straffekjeden hvor politiet tar så mange at fengslene får problemer med å skaffe plass, sier Jan Bøhler (Ap).

Alle brudd på maksgrensen på 48 timer må tas alvorlig. Jan Bøhler, Arbeiderpartiets justispolitiske talsmann.

Han understreker at 20 til 30 personer i kø for varetekt er en liten andel i forhold til alle som blir fengslet, men at den konkrete saken i Haugesund virker meget uheldig.

Jenny Klinge (Sp) etterlyser oppfølging av Kapasitetsplanen.

— Det er slett ikke bra at varetektssituasjonen har blitt som den er. Det har dessverre vært en stor økning i antall utenlandske kriminelle de siste årene. Kapasitetsplanen for kriminalomsorgen legger opp til en økning i antallet soningsplasser, og jeg mener det må følges opp, sier Klinge.

Politiet unnlater varetektsfengsling

Norge har flest innsatte i fengsel i forhold til folkemengden i hele Norden, og antall varetektsinnsatte har økt kraftig de siste årene. I 2011 var det i gjennomsnitt 931 som til en hver tid satt i varetektsfengsel. I den nevnte kapasitetsplanen er det lagt til grunn av behovet for varetektsplasser vil tilsvare 1250 plasser i 2016.

Vi er klar over situasjonen og følger den nøye. Trond Øvstedal, Justisdepartementet.

« Den pressede varetektssituasjonen har ført til tilfeller hvor varetektsinnsatte har blitt sittende for lenge i politiarrest. Politiet har unnlatt å varetektsfengsle fordi det ikke har vært ledige plasser. Innsatte har blitt løslatt som følge av mangel på varetektsplasser » heter det i kapasitetsplanen.

- Vi er klar over situasjonen og følger den nøye. Vi jobber med kapasitetsplanen og en konsekvensutredning for å se på muligheten for å øke kapasiteten i sør og øst, sier senior kommunikasjonsrådgiver Trond Øvstedal i Justis- og beredskapsdepartementet.