Norge

Slik blir rettssaken mot Eirik Jensen

Saken mot Eirik Jensen og hans medtiltalte Gjermund Cappelen er unik i norgeshistorien, og etterforskningen blant tidenes dyreste.

Gjermund Cappelen og Eirik Jensen forlater rettssal 250 i Oslo tinghus etter å ha mottatt dommen på henholdsvis 15 og 21 års fengsel etter den fire timer lange domsavsigelsen 18. september 2017.
  • og NTB

Ankesaken starter 28. august i Borgarting lagmannsrett. Saken vil gå som en lagrettssak, der en jury på ti personer avgjør skyldspørsmålet.

Eirik Jensen har anket skyldspørsmålet, mens Gjermund Cappelen har erkjent skyld, men anket straffutmålingen.

  • Fem grunner til at Eirik Jensen ble dømt: Oslo tingrett knuser Eirik Jensens troverdighet på punkt etter punkt i dommen.

Framdriftsplanen ser slik ut:

– 28. august: utvelgelse av lagretten, innledningsforedrag, forsvarers bemerkninger

– 30. august: Eirik Jensens forklaring

– 20. september: Gjermund Cappelens forklaring

– 18. oktober – 12. desember: påtalemyndighetens bevisførsel

– 13. desember – 20. desember: forsvarer – bevisførsel

– Uke 1–5 2019: Gjenstående bevisførsel, prosedyrer, rettsbelæring, lagrettens kjennelse, bevisførsel og prosedyrer straffeutmåling

Enormt kostbar rettssak

Saken mot Eirik Jensen er den dyreste i sitt slag noensinne.

Spesialenheten for politisaker fikk ekstrabevilgninger på til sammen 17,2 millioner kroner til etterforskningen, på toppen av sitt ordinære budsjett.

I tillegg har Asker og Bærum politidistrikt brukt minst 1,8 millioner til etterforskningen, mens det er utbetalt nærmere 11,5 millioner i salær til advokater og sakkyndige.

John Christian Elden forsvarer Eirik Jensen.

Her er rettens aktører

Dommere: Lagdommer Kristel Heyerdahl (rettens leder), lagdommere Jørgen Brunsvig og Steingrim Bull.

Aktorer: Jan Egil Presthus og Guro Glærum Kleppe fra Spesialenheten for politisaker, og Lars Erik Alfheim fra Oslo statsadvokatembeter

Forsvarere for Eirik Jensen: John Christian Elden, Sidsel Katralen, Thomas Randby

Forsvarere for Gjermund Cappelen: Benedict de Vibe, Kaja de Vibe Malling

(Kilder: Borgarting lagmannsrett, Oslo tingrett, Spesialenheten for politisaker)

Les mer om

  1. Eirik Jensen