Norge

Ny kjennelse i lagmannsretten: – Poker er et lotteri i lovens forstand

Poker-kjennelsen fra tingretten er satt til side. En enstemmig lagmannsrett konkluderer med at poker er et lotteri som omfattes av lotteriloven.

En enstemmig lagmannsrett er ikke i tvil: Pokerspillet er delvis basert på tilfeldigheter og må derfor defineres som et lotteri – slik både politiet og Lotteritilsynet har ment.
 • Arnfinn Mauren
 • Jan Gunnar Furuly
  Journalist
 • Thomas Olsen
  Journalist

– Kjennelsen er helt i tråd med hva politiet har ment hele tiden. Alle former for poker med pengeinnsats faller inn under lotteriloven, sier politiadvokat Eivind Kluge ved Oslo politidistrikt.

Saken har sitt utspring i aksjonen som politiet hadde mot fem pokerklubber i Oslo i mars. En av de siktede etter aksjonen – eieren av pokerklubben Norwegian Poker Team (NPT) – motsatte seg at politiet opprettholdt beslagene som ble gjort.

Da saken havnet i Oslo tingrett, ble beslagene i hovedsak opprettholdt. Men i kjennelsen kom retten med en konklusjon som overrasket både politiet – og for så vidt også i deler av pokermiljøet: Poker spilt som turneringsspill er ikke et brudd på lotteriloven, men dersom det spilles som såkalt «cash game» – kontantspill – er det ulovlig.

Begge parter anket ulike punkt i kjennelsen til Borgarting lagmannsrett. De tre dommerne der har nå kommet til en enstemmig kjennelse.

 • Politiet rister på hodet av kjennelsen fra tingretten: Mente én form for pokerspill er lovlig
Norwegian Poker Team (NPT) var en av fem pokerklubber som politiet aksjonerte mot i mars. Eieren motsatte seg at politiet opprettholdt beslagene som ble gjort. Det har resultert i en rettsrunde hvor definisjonen av poker har stått sentralt.

– Innslaget av tilfeldigheter trenger ikke være stort

Vurderingene til lagmannsretten åpner ikke for særlig tvil rundt spørsmålet som beslaget og hele saken mot pokerklubbene hviler på: Er poker et spill som etter loven må defineres som et lotteri?

Lagmannsretten har kommet til at de to mest populære pokervariantene – Texas Hold’em og Omaha – faller inn under lotteriloven både spilt som cash game og som turneringsspill.

Retten baserer sin konklusjon på at et lotteri, i lovens forstand, er et spill eller en konkurranse – med pengeinnsats – som helt eller delvis er basert på tilfeldigheter. Retten mener det ikke er tvil om at poker er delvis basert på tilfeldigheter. Innslaget av tilfeldighet trenger ifølge retten heller ikke å være særlig stort for å falle inn under loven.

– Kjennelsen fjerner etter mitt syn tvilen rundt dette spørsmålet, sier politiadvokat Eivind Kluge.

Anker kjennelsen til Høyesterett

Eieren av pokerklubben er uenig i kjennelsen. Han har nå meddelt sin forsvarer Magnus Gjetnes om at han ønsker å anke avgjørelsen til Høyesterett.

Advokat Marius Gjetnes hos Advokatfirmaet Raugland representerer eieren av pokerklubben.

– Vi er ikke så overrasket over at lagmannsretten ikke skiller mellom turneringsspill og kontantspill, slik tingretten gjorde. Men vi mener jo at poker ikke er et lotteri, uavhengig av hvilken form det spilles i, sier Gjetnes.

Klubbeierens advokat mener samtidig at tingretten gikk grundigere inn i en del av elementene i saken enn det lagmannsretten nå har gjort. Det er imidlertid ikke Gjetnes overrasket over, i og med at hovedspørsmålet i saken er hvorvidt politiet kan beholde beslagene som er gjort.

Men selv om kjennelsen ankes til Høyesterett, er det usikkert om Høyesteretts ankeutvalg vil anse den som prinsipiell viktig nok til at den behandles. Det svaret forventer forsvareren vil foreligge innen én måned.

– Jeg tror det er mulig å få denne saken behandlet av Høyesterett. Det er ikke tvil om at dette dreier seg om et lovtolkningsspørsmål.

Mener det er behov for en endring av loven

Det norske pokermiljøet beskrev den første kjennelsen i tingretten som en stor seier, da den kom i juni. President i Norsk Pokerforbund, Sigurd Eskeland, mente at den kjennelsen så det litt fra pokerspillerens side.

President Sigurd Eskeland i Norsk Pokerforbund tar til orde for en lovendring etter at lagmannsretten har satt tingrettens poker-kjennelse til side.

– Lagmannsretten ser imidlertid ut til å tolke spørsmålet rundt tilfeldigheter strengere enn tingretten. Det viser at det her er behov for en gjennomgang av lovverket, sier Eskeland. Han mener poker bør ut av lotteriloven og betraktes som et ferdighetsspill underlagt pengespilloven.

– Vi ønsker ikke noe frislipp. Vi vil ha et ryddig og ordentlig regelverk, understreker han.

Retten: Skjellig grunn til mistanke om lovbrudd

Politiet gjorde omfattende beslag både under aksjonen mot Norwegian Poker Team og mot de fire andre klubbene. Basert på rettens vurderinger rundt pokerspillet, avviser retten klubbeierens forsøk på å få opphevet beslagene.

– Det er skjellig grunn til å mistenke siktede for brudd på lotteriloven, mener retten.

Det er fortsatt usikkert når det eventuelt kan bli tatt ut tiltaler mot de siktede etter pokeraksjonen i mars. Etterforskningen er blitt satt på vent i påvente av lagmannsrettens behandling.

– Det gjenstår fortsatt en del etterforskning. Vi har blant annet en del elektroniske beslag som vi må gå gjennom, opplyser politiadvokat Eivind Kluge.


Har du tips om denne saken?

Send e-post til:

For sensitivt materiale, bruk: Securedrop

Vi kan også kommunisere via den krypterte meldingstjenesten Signal:

 • +47 911 64 210 (journalist Jan Gunnar Furuly)
 • +47 920 22 477 (journalist Thomas Olsen)

Aftenposten beskytter sine kilder.

Les mer om

 1. Poker i Norge
 2. Poker
 3. Pengespill
 4. Gambling
 5. Spill