Unge Venstre vil doble grensen for selvbestemt abort

Unge Venstre ønsker å utvide dagens grense for selvbestemt til 24 uker. – Man bør kunne ta abort fram til fosteret kan føle, sier leder Sondre Hansmark.

Unge Venstre ønsker å utvide grensen for selvbestemt abort fra 12 til 24 uker.

Han mener det ikke ligger en god begrunnelse bak dagens grense på 12 uker.

– Vi tilegner gjerne noe en moralsk verdi når man kan føle. For et foster skjer det når det utvikler et sentralnervesystem og begynner å føle smerte, ubehag og lyster. Dermed blir det rasjonelt å sette grensen ved uke 24, sier Unge Venstre-lederen til Vårt Land.

I dagens abortlov må abort etter uke 18 være begrunnet med «særlig tungtveiende grunner». Det er ikke lovlig å utføre en abort dersom man kan anta at fosteret er levedyktig.

– De færreste fostre er levedyktige før uke 24, så det er ingen fare for at man i storstilt grad vil abortere levedyktige fostre, sier Hansmark og påpeker at land som Nederland og Storbritannia tillater abort fram til uke 21 og 24.

Forslaget skal opp på Unge Venstres Landsmøte 26.–28. oktober, og Hansmark tar sikte på å løfte abortspørsmålet på Venstres landsmøte våren 2019

Stortingsrepresentant og helsepolitisk talsperson Carl-Erik Grimstad (V) mener forslaget er problematisk, og at senere abort vil føre til større belastning, både fysisk og mentalt, for kvinner.