Norge

Overvåker bilister, men slurver med personvernet

70 000 bilister passerer hver dag et av overvåkingskameraene til Veivesenet og tollvesenet. De færreste vet at de kan bli fotografert, lagret og sjekket mot en rekke dataregistre. Nå får etatene flere pålegg for å bryte personvernreglene.

Knips – så blir du fotografert, og bilnummeret ditt sjekket opp mot Vegvesenets database over 200 000 "mistenkelige kjøretøy". Dan Petter Neegaard

 • Per Anders Johansen
  Aftenpostens Moskva-korrespondent

Hver gang du kjører forbi Taraldrud på E 6 i Follo utenfor Oslo, kan du smile til det lille kameraet til Statens vegvesen. Her fotograferes daglig ca. 15 000 biler og sjåfører. Bildet av bilnummeret sjekkes mot en "Hot liste" laget ved kvelden før av "kjøretøy av interesse". Her ligger 200 000 biler registrert, som Veivesenet og politiet til en hver tid er på jakt etter.

Er veivesenets folk ut på kontroll, blir du stoppet kort tid etter på.

Det samme skjer igjen hver gang du krysser grensen til Sverige mellom Ørje og Svinesund. Da kan du fotografert ved ett av de 12 kamera— og overvåkingsanleggene til Tollvesenet. Ditt bilnummer blir sjekket automatisk, og kontrollert mot flere registre.

Storebror filmer deg

Trafikktall Aftenposten har innhentet, viser at 70 000 bilister passerer kameraene og kan bli fotografert og skannet hver eneste dag.

25 millioner biler kjører forbi overvåkingsanleggene i løpet av et år.

Hvor mange bilister som faktisk blir fotografert og sjekket, kan hverken Veivesenet eller Tollvesenet svare nøyaktig på. Ingen av etatene har oversikt over hvor mange bilister de faktisk har fotografert og sjekket.

Les også

Først i 2015 skal din e-post- og telefoninfo lagres

Bryter lov om personopplysninger

Fra 2009 ble ANPR – automatisk skiltgjenkjenning – tatt i bruk som et forsøk i Tollvesenet og Statens vegvesen. Resultatet er mer effektiv kontroll, flere pågripelser av smuglere og flere avskiltninger av farlige biler.

Men to tilsynsrapporter fra Datatilsynet konkluderer med at personvernet er for dårlig ivaretatt:

— De må sørge for håndtere personopplysningene i tråd med regelverket. Det var ikke tilfelle da vi undersøkte forholdene, sier direktør Bjørn Erik Thon.

— Overvåkingsstasjonene langs veiene gir mye overskuddsinformasjon. Vi er bekymret for at man innhenter altfor mye informasjon, og at opplysningene brukes til noe annet enn det de skal, sier Thon.

Datatilsynet peker på flere forhold som er i strid med loven:

 • De færreste er klar over at de blir fotografert og skannet mot diverse dataregistre.
 • Etatene har satt opp kameraskilt, men Datatilsynet mener dette ikke er god nok informasjon til publikum.
 • Det finnes ingen avtale om behandlingen av de enorme mengdene data, slik loven krever.
 • Dermed øker faren for at opplysningene misbrukes. Etatene kunne heller ikke dokumentere at internkontroll og informasjonssikkerhet ble ivaretatt.
 • Dette er veldig viktig, slik at vi vet at opplysninger blir slettet og håndtert på en riktig måte, og ikke brukes på feil måte, sier Thon.
Les også

Vil at svensk overvåkning av nordmenn granskes

Veivesenet og Tollvesenet har fått pålegg om å rydde opp innen 1. juni 2013.

I revidert statsbudsjett foreslo Regjeringen flere raske lovendringer for å sørge for at de nødvendige lovhjemlene er på plass.

Storebror vil lagre mye mer

I dag må dataene og bildene slettes etter en time. Aftenposten har tidligere skrevet at Stoltenberg-regjeringen har foreslått å la Tollvesenet lagre reisedataene i opp til ett år. Lovforslaget har vært på høring frem til mai, og åpner også for at tollerne kan filme alle som krysser grensen, enten det er med bil, fly, tog eller båt.

"Dette kan oppleves som et stort inngrep i personvernet for mange. Inngrepet i personvernet må avveies mot den samfunnsmessige nytteverdien dette kan gi i arbeidet mot organisert kriminalitet", het det i lovforslaget. Datatilsynet, Justisdepartementet og Riksadvokaten mener forslaget er for dårlig utredet.

— Dette går altfor langt. Lovforslaget strider klart mot EUs personverndirektiv. Dette er overvåking uten noen grenser, sier Datatilsynets direktør Bjørn Erik Thon.

 1. Les også

  Datatilsynet vil anonymisere bompasseringer

 2. Les også

  Foreslår å gi deg bedre info om overvåkning på Internett

 3. Les også

  Gatens Justitia

 4. Les også

  Kartlegger våre følelser på 4 milliarder Twitter-meldinger

 5. Les også

  Personvernet inn i Grunnloven

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. NORGE

  Vil lagre bilder av bilen din fra grensen i et halvt år

 2. NORGE

  Datatilsynets sjef med kraftig kritikk mot Siv Jensens departement

 3. NORGE

  Dette superverktøyet skal stoppe smuglerne - men Tollvesenet får ikke bruke det fullt ut

 4. KOMMENTAR

  Forsvarsministerens forsvar av overvåking er parfyme på sure sokker

 5. NORGE

  Krever at politiet skal fjerne overvåkingskamera

 6. NORGE

  Dramatisk oppgjør mellom Norges hemmelige tjenester: PST og E-tjenesten dypt uenige om ny overvåkingslov