Norge

Dette bør pasienter og pårørende gjøre ved mangel på medisiner

Legemiddelverket råder alle pasienter som får medisinene sine i en multidoserull, om å ta alle medisinene.

Legemiddelmangel fører til at helsepersonell må etterspørre og hente ut resepter på vegne av brukerne. – Skaper merarbeid for sykepleieren, og utrygghet for brukeren, sier Steinar Madsen i Legemiddelverket.
 • Julie Moon Fjell
 • Alf Ole Ask
  Journalist

Mandag ble det kjent at så mange som 7000 pasienter i Norge ikke har fått medisinene de trenger. Noen av medisinene er livsviktige. Problemet skyldes at det er legemiddelmangel i landet.

Les også

’Han følte seg uvanlig sløv og rar. Så fjernet sykehjemslegen tre legemidler.

– For dårlig merket

Steinar Madsen i Legemiddelverket er tydelig på at multidoserullene som leveres til tusenvis av pasienter på sykehjem, samt hjemmeboende brukere, ikke inneholder feil medisiner. Det er kun mangel på enkelte medisiner som er problemet.

Utleveringen foregår slik at en leverandør, for eksempel NMD, pakker, merker og ferdigstiller en lang rull med poser. Hver enkelt pose inneholder medisiner som er merket med hvilke medisiner som er i posen, og til hvilket tidspunkt medisinene skal tas. En bruker kan derfor ha mange poser for hver enkelt dag, som skal fordeles utover morgen, formiddag, ettermiddag, kveld og natt.

Rullen leveres til pasienten eller bruker av helsepersonell.

Kommunene må ta ansvar

Petter Brelin leder Norsk forening for allmennmedisin. Han sier at situasjonen mildt sagt er problematisk. Han er tydelig på at dette er en uholdbart.

– Hvilke råd har du til dine kolleger?

– Det er vanskelig å gi råd. Her må ansvaret plasseres hos kommunene. De må se på anbudssystemene sine, og i denne saken bør de vurdere å gå tilbake til den gamle leverandøren som fungerte. Fastlegene har liten mulighet å gjøre noe med en slik systemfeil, sier Brelin.

Han sier at det ikke er noen løsning at pasienter doserer det selv. Det er en grunn til at de har fått medisinen tildelt på denne måten.

Brelin minner om at dette er syke mennesker som må kunne stole på at systemet fungerer.

– Dersom du ikke får hjertemedisinen din eller medisinen for sukkersyke, så er det alvorlig, sier han.

Dette kan du gjøre for å løse problemet

For den som mottar slike multidoseruller, eller deres pårørende, er det to ting Madsen i Statens legemiddelverk oppfordrer til å gjøre:

1. Ta medisinene som er i rullen. De medisinene er ikke feil, ikke vær bekymret for det.

2. Be den som leverer multidoserullen om å sjekke nøye på listen og informasjonsarket om det mangler medisiner.

Dersom det er mangler i multidosrullen, står dette i NMDs tilfelle skrevet på et informasjonsark som følger med rullen.

– Dette er én setning på arket. Det har vært altfor dårlig merket at det mangler medisiner i multidosen, sier Madsen.

Når medisinmangelen er et faktum, er helsepersonell nødt til å kontakte brukerens lege for å få utskrevet ekstra medisiner som deretter hentes på apoteket og leveres til brukeren.

– Det betyr at når multidoserullen er levert ut, så er det allerede for sent dersom det mangler medisiner. Det kan ta flere dager før den manglende medisinen blir levert til brukeren, sier Madsen.

Han legger til at legemiddelmangelen derfor skaper utfordringer for helsepersonell så vel som pasientene.

– Dette skaper merarbeid for legene og sykepleierne, og bekymring for pasientene.

Les også

Disse legemidlene skriver legene oftest ut

– Leverandøren er ansvarlig

Madsen poengterer at det ikke er pasienten eller brukeren som er ansvarlig for egne medisiner.

– Det er leverandøren av multidoserullen som er ansvarlig for innholdet i rullen. Nå tar NMD kontakt med alle leger som har pasienter som mangler medisiner, og gjør sånn sett den praktiske jobben på deres vegne, forklarer han.

På spørsmål om hvor vidt problemet kunne vært løst i et tidligere ledd i prosessen med utdeling av medisiner, for eksempel ved at leger får beskjed om medisinmangel i forkant av utlevering, er Madsen kontant i sitt svar:

– Det hadde vært det ideelle. Et varsel til legen i forkant er åpenbart det beste, sier Madsen.

Likevel er dette ikke et reelt ønske. Forslag om å merke medisinmangel på hver enkelt medisinpose, eller at multidoserull ikke utleveres dersom det er mangel på medisiner, mener Madsen kan skape større problemer.

– Hvis multidoserullene ikke ble utlevert på grunn av manglende medisiner vil det bare bli verre. Det skaper kaos, sier han.

Det betyr at til tross for det som ventes å være større legemiddelmangler i løpet av året, er det altså ingen effektiv løsning i sikte.

Les også

Legemiddelet som forårsaket opioid-epidemien i USA, fortsetter å øke i Norge

Les mer om

 1. Medisin
 2. Legemiddelindustrien
 3. Legemiddelverket
 4. Norsk Medisinaldepot
 5. Norge
 6. Sykehjem
 7. Apotek