Norske myndigheter vil ikke kommentere om Frode Berg jobbet for E-tjenesten

Hverken Utenriksdepartementet eller Forsvarsdepartementet vil bekrefte om spionsiktede Frode Berg jobbet på oppdrag for E-tjenesten.

Frode Berg fotografert i retten i mars.

Nordmannen sa i helgen via sine forsvarere at han var i Russland på oppdrag for den norske Etterretningstjenesten. Overfor Dagbladet, som først brakte nyheten, sa advokatene at Berg har hatt flere reiser gjennom årenes løp der han har hatt oppdrag på vegne av E-tjenesten.

Berg ble pågrepet 5. desember 2017 og er siktet for spionasje. Da han ble pågrepet, hadde han 3000 euro i kontanter, og den russiske etterretningsorganisasjonen FSB mener pengene skulle brukes til å betale for informasjon om russiske atomubåter, på oppdrag for norske myndigheter.

«Vi kommenterer aldri denne type spørsmål, heller ikke hvem som arbeider eller har arbeidet for E-tjenesten», sier pressevakt Lars Gjemble i Forsvarsdepartementet (FD) i en e-post til Aftenposten.

Taust fra Utenriksdepartementet

Via pressevakten i FD viser E-tjenesten til Utenriksdepartementet i alle spørsmål som har å gjøre med hvordan Norge utøver konsulær bistand for Berg.

UD vil heller ikke svare på spørsmålet om hvorvidt Berg jobbet for norske myndigheter.

– Jeg kan ikke uttale meg på vegne av E-tjenesten, sier kommunikasjonssjef Frode O. Andersen i Utenriksdepartementet, som igjen henviser tilbake til E-tjenesten.

Kommunikasjonssjef Frode O. Andersen i Utenriksdepartementet kan ikke svare på hvorvidt Frode Berg jobbet på oppdrag for norske myndigheter da han ble pågrepet i Moskva.

Han understreker at utenrikstjenesten fortsetter med fengselsbesøk og praktisk bistand til Berg samt tilstedeværelse under rettsmøtene.

– Det er viktig å ha klart for seg at saken fortsatt er under etterforskning, og at det ikke er tatt ut noen tiltale, sier Andersen.

Grensekommissær: – Som lyn fra klar himmel

Frode Berg har tidligere vært grenseinspektør i Finnmark, en funksjon som ligger under Grensekommissariatet, som igjen er underlagt Politidirektoratet. Grensekommissær Roger Jakobsen sier til NRK at han er «helt målløs» etter sakens siste utvikling. Grensekommissariatet har ansvaret for å følge opp grenseavtalen mellom Norge og Russland.

– At en tidligere ansatt har operert som han har gjort, er beklagelig. At han har jobbet for E-tjenesten, er høyst uventet. Vi (Grensekommissariatet) har en annen samfunnsoppgave å fylle, sier Jakobsen til NRK.

Ingen kommentar fra Stortingets hemmelige tjenester-utvalg

E-tjenesten er underlagt Forsvarsdepartementet. Aftenposten har stilt spørsmål om måten E-tjenesten har operert på, og hvorvidt det forholder seg slik Frode Berg har sagt. Disse spørsmålene vil altså ikke Forsvaret svare på.

Heller ikke EOS-utvalget, som er Stortingets kontrollorgan for de hemmelige tjenestene, vil si noe om Berg-saken.

– EOS-utvalget kan ikke kommentere informasjonen om Frode Berg som har kommet frem i mediene, sier leder Eldbjørg Løwer i EOS-utvalget.

– På generelt grunnlag viser vi til EOS-kontrollovens § 2, der det står at «Utvalget skal følge prinsippet om etterfølgende kontroll. Utvalget kan ikke instruere de kontrollerte organer eller nyttes av disse til konsultasjoner», sier Løwer.

Hun legger til at hvis EOS-utvalget finner grunn til å kritisere tjenestene, skal dette meldes til Stortinget, enten i årsmelding eller i en særskilt melding.