Kripos: – Kan være mulig å løse Tina Jørgensen-saken

Drapet på Tina Jørgensen i 2000 må etterforskes videre. Kripos mener det kan være mulig å løse saken, men anbefaler en begrenset etterforskning.

Politimester i Sørvest politidistrikt, Hans Vik (til venstre), politiinspektør og leder for Seksjon for alvorlige uoppklarte saker i Kripos, Espen Erdal og politioverbetjent på Seksjon for alvorlige uoppklarte saker i Kripos, Ingrid Tveit er til stede under pressekonferansen. Kripos anbefaler ny etterforskning i Tina Jørgensen-saken. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Det var politimester Hans Vik i Sørvest politidistrikt som i oktober 2016 anmodet Seksjon for alvorlige uoppklarte saker i Kripos–populært kalt cold case-enheten–om å gjennomgå den uoppklarte drapssaken.

Kripos har nå levert sin rapport. De konkluderer med at politidistriktet bør iverksette videre etterforskning, men i et begrenset omfang.

Les også

Ny bok: Voldtektsdømt mann sentral i Tina-etterforskningen

– Saken kan løses

– Vi mener det kan være mulig å løse saken, men vi understreker og advarer mot at forventninger skrues opp i denne sammenhengen. Vår anbefaling betyr ikke at vi har identifisert noen mistenkte. Anbefalingen er ikke begrenset til et spesielt spor eller i en spesiell retning, sa Espen Erdal, leder i cold case-gruppen i Kripos under en pressekonferanse torsdag.

Tina Jørgensen

Rapporten er av hensyn til etterforskningen ikke offentlig. Etterforskningsmessige hensyn vil også begrense hvilke opplysninger som kan gjøres kjent for offentligheten.

Erdal opplyste at Kripos har konsentrert seg først og fremst om å gjennomgå det materialet som finnes, men også har gjort enkelte, begrensede undersøkelser.

Politioverbetjent og etterforskningsleder Ingrid Tveit i Kripos opplyste at materialet de har gjennomgått omfatter i underkant av 2.000 avhør, og rundt 1.700 tips. Kripos har også intervjuet sentrale personer i etterforskningen og gjennomført egne åstedsbefaringer.

Les også

Dette er de uløste drapene

Beslag kastet

Arbeidet har blitt noe vanskeliggjort fordi det meste av beslagene som politiet opprinnelig foretok er blitt kastet.

– Det er dessverre ikke unikt for denne saken. Innhentede beslag blir håndtert på en bedre måte i dag, sa Tveit. Likevel har resultatet av undersøkelsene vært slik at de anbefaler videre etterforskning.

-Vi har identifisert informasjon som vi anbefaler å jobbe videre med i dag, men finner ikke grunnlag for å igangsette en ny bred etterforskning. Politiet må fortløpende vurdere om det er forsvarlig med fortsatt etterforskning, sa Ingrid Tveit.

– Begynner umiddelbart

Politimester Hans Vik i Sørvest politidistrikt opplyste etter pressekonferansen at det vil bli satt ned en ny etterforskningsgruppe i løpet av kort tid for å følge om anbefalingen om videre etterforskning i saken.

– Gruppen vil bestå av folk som ikke har hatt befatning med saken tidligere. De skal arbeide fra politistasjonen i Sandnes. Jeg vil ikke si noe mer i dag om etterforskningen, men vi skal gjøre vårt beste og samarbeide videre med Kripos, sa Vik.

20 år gamle Tina Jørgensen forsvant sporløst etter en kveld på byen i Stavanger 24. september 2000. 26. oktober samme høst ble hun funnet i en dreneringskum ved Bore kirke på Jæren. Obduksjonen fastslo at hun var blitt slått i hjel.