Legepresidenten: – Vi trenger flere sekretærer på sykehusene

– Det må ansettes flere sekretærer på sykehusene. Det vil avlaste både sykehusleger og fastleger, sier president i Legeforeningen, Marit Hermansen.

– Det skal mer til for å løse fastlegekrisen enn bedre samhandling mellom sykehusleger og fastleger, sier legepresident Marit Hermansen.

Mandag sa Petter Brelin, leder i Norsk forening for allmennmedisin (NFA), at sykehuslegene overfører for mange av oppgavene til fastlegene. Foreningen mener dét er hovedårsaken til at arbeidstiden for fastlegene har økt med ca. syv timer i uken sammenlignet med 2014.

Legepresident Marit Hermansen avviser at det er noen motsetning mellom sykehusleger og fastleger.

– Presset på sykehuslegene er også stort. De har mistet sekretærtjenester og andre merkantile tjenester, som er med på å forklare at strømmen av ikke-medisinske arbeidsoppgaver har økt, sier hun.

Hun påpeker at sykehuslegenes direkte, pasientrelaterte arbeid har gått ned fra 60 til 40 prosent de siste årene.

Digitalisering av arbeidsoppgaver på sykehusene gjorde at mange sekretærstillinger ble nedlagt.

– Feil bruk av legers tid

– Det er feil bruk av legers tid at de må gjøre sekretæroppgaver, og dette har Legeforeningen påpekt en rekke ganger, sier Hermansen.

– Tiden sykehusleger bruker på andre oppgaver har økt kraftig de siste årene. Presset påvirker igjen fastlegene, som får enda mer å gjøre.

Hun mener det må ansettes flere sekretærer på sykehusene, spesielt sekretærer som har med pasientrelatert arbeid å gjøre.

– Det vil være med på å avlaste både sykehusleger og fastleger. Også Spekter, sykehusenes arbeidsgiverforening, har sagt seg enig i behovet for merkantilt personell, men til nå har lite skjedd i praksis, påpeker hun.

– Vi blir sykehuslegenes sekretærer innimellom, sa fastlege Elin Ileby Nakstad i Aftenposten mandag.

Sammensatt fastlegekrise

Hermansen mener det er positivt at administrerende direktør for Helse Midt, Stig Slørdahl, erkjenner utviklingen og vil invitere til et møte for å få til bedre samhandling.

– Men skal sykehusene klare å håndtere de merkantile oppgavene, må vi gjøre mer enn å diskutere samhandling legene imellom, sier hun.

Hermansen understreker at fastlegekrisen ikke løses bare ved å få til en bedre samhandling mellom fastleger og sykehusleger.

– Problemet er mye mer sammensatt enn som så. Det er eldre og sykere pasienter ute i kommunene, mer behov for oppfølging av sykmeldte og en rekke andre områder der fastlegene forventes å gjøre stadig mer.

Jon Helle, leder i Norsk overlegeforening, sier sykehuslegene støtter fastlegene i deres frustrasjon over dårlig samhandling.

Overlegeforeningen: Det er «overload» i systemet

Jon Helle, leder i Overlegeforeningen, synes ikke allmennlegene velter skylden over på sykehuslegene for at fastlegen har fått for mye å gjøre.

– Nei, dette oppfatter jeg ikke først og fremst som noen kritikk av sykehuslegene. Vi støtter allmennlegenes frustrasjon over samhandling som ikke fungerer, sier han.

– Det allmennlegene beskriver, er et uttrykk for en «overload» i systemet. Det er dette NFA nå adresserer. Det renner over av oppgaver både på sykehusene og fastlegekontorene. Selvsagt kan sykehusleger og allmennleger se på sin praksis og hva vi kan gjøre for å samarbeide bedre. Men dette kan ikke løses uten at rammene for å utføre arbeidsoppgavene blir bedre, sier han.