Norge

Nordens lengste jernbanetunnel ferdig boret

De to tunnelboremaskinene kom ut av fjellet nær Ski ved 14-tiden tirsdag.

Boring av tunnel med maskiner har vist seg som en meget god metode, sier Bane Nor-leder etter at tunnelen til Follobanen nå er ferdig boret.

  • NTB
  • Sveinung Berg Bentzrød
    Journalist

Rundt 350 gjester og ansatte var til stede da de siste boremaskinene brøt ut av fjellområdet nær Ski, der Follobanens 20 kilometer lange tunnel ender.

Det skjedde ved 14-tiden tirsdag.

Bane Nor opplyser at tunnelarbeidere har stått på hver dag, unntatt søndager, i fire skift døgnet rundt, siden 5. september 2016.

At fire tunnelboremaskiner har kommet i mål, og på riktig tid, endrer likevel ikke på at ferdigstillelse av Follobanen er utsatt med ett år.

– Vi vurderte ulike metoder, men forsto tidlig at tunnelboring er et godt valg. Med dette prosjektet har vi vist at tunneldriving med tunnelboremaskiner kan være et meget godt alternativ til konvensjonell sprengning ved bygging av lange tunneler i Norge, uttaler Bane NORs prosjektleder for tunnelen, Anne Kathrine Kalager.

1000 arbeidere har vært i sving

Inne i fjellet mellom Oslo sentrum og Ski har tunnelarbeidere stått på hver dag, unntatt søndager, i fire skift døgnet rundt. Det har gått med ca. 18.000 arbeidstimer i hver av de fire tunnelboremaskinene. På det meste har 1000 personer deltatt i produksjonen på Åsland anleggsområde og nede i anlegget. 112 tunnelarbeidere har stått for produksjonen med de to maskinene som kom i mål 26. februar, mens 24 har jobbet med vedlikehold.

Deler av tunnelboremaskinene, hver på 2400 tonn, fraktes nå tilbake til Herrenknecht i Tyskland, der de ble spesiallaget for Bane NOR.

– Bane Nor som byggherre er godt fornøyd med at tunnelboringen er fullført til avtalt tid. Dette er et godt resultat, sier Birger Steffensen, assisterende utbyggingsdirektør i Bane Nor.

Han legger til at Bane Nor ser fram til å tilby halvert reisetid med den nye Follobanen mellom Oslo og Ski, ettersom jernbanesatsingen er viktig for reisende og for vekst og utvikling i Oslo- og Follo-regionen.

  • BLI MED INN I NORDENS lengste jernbanetunnell - og se arbeidet som er gjort.
Juan Borreguero fra fellesprosjektet mellom spanske Acciona og italienske Ghella jubler etter at tunnelboringen i Nordens lengste jernbanetunnel nådde sitt mål mot Oslo sentrum i september i fjor. Nå er tunnelen ferdigboret også i den andre retningen, mot Ski.

Follobaneprosjektet er en del av Intercity-utbyggingen og vil gi elleve minutters reisetid mellom Oslo og Ski når det står ferdig, noe som er en halvering av reisetiden.

Til sammen nær 20 km av den 22 km lange Follobanen er tunnel. Bane NOR har, for første gang i lang tunnel, valgt å legge sporene i to atskilte løp. Derfor er det til sammen produsert 36 km boret tunnel. I tillegg er deler av tunnelanlegget produsert ved sprengning og splitting av berg.