100.000 i bot for ulovlig GPS-overvåking av søppelbilsjåfør

Avfallsselskap mente han tok lange pauser, for så å skrive overtid. Det fant de ut ved hjelp av GPS-overvåking. Så fikk han sparken.

Den oppsagte sjåføren jobbet i Retura Sør-Trøndelag som blant annet kjører på Fosen, hvor denne bilen er avbildet.
  • Arild Færaas

I 2012 fikk en ansatt i selskapet Retura Sør-Trøndelag sparken etter at arbeidsgiveren mente han skrev urettmessig overtid. Ved hjelp av GPS-loggen som fulgte søppelbilen til selskapet, fant de ut at den ansatte hadde tatt lange pauser, for så å ha skrevet overtid.

Retura har de siste årene hatt et GPS-basert system som gir oversikt over når og hvor søppelet blir tømt. Mannen mente at han kunne forklare pausen, men mistet jobben.

Fagforbundet klaget saken inn til Datatilsynet, og nå har tilsynet kommet med sitt endelige vedtak:

De konkluderer med at selskapet hadde lov til å ha GPS-systemet, men at bruken av den var ulovlig. Selskapet hadde ikke informert de ansatte om at systemet kunne brukes til å sjekke timelister og sammenstille listene med GPS-en.

LES OGSÅ:

Les også

Enda en søppelbilsjåfør sparket etter GPS-overvåkning

Derfor må selskapet betale et overtredelsesgebyr på 100.000 kroner.

— Vi er veldig tilfreds med dette, og håper at arbeidsgiverne tar dette til seg og følger reglene videre, sier Kjetil Edvardsen, advokat i Fagforbundet til Aftenposten.

— Det er også en foreløpig sluttstrek på en personvernpolitisk prosess vi har hatt gående i lang tid, legger han til, og viser til en omtrent helt lik sak fra Nord-Troms.

Lik sak gikk til Høyesterett

Den saken gjelder en søppelbilsjåfør som fikk sparken fra Avfallsservice i 2010.

Også der sammenlignet arbeidsgiver timelistene med GPS-loggen, og mente at Rollstad hadde skrevet ulovlig overtid. Sjåføren nektet at han gjorde noe galt, og det endte i en arbeidsrettssak som han tapte i tingretten.

Men spørsmålet om han skulle få oppreisning for ulovlig overvåking, gikk helt til Høyesterett. Han tapte også der, selv om flertallet av dommerne i Høyesterett mente at hans personvern hadde blitt krenket. Men de ville ikke gi ham oppreisning fordi krenkelsen ikke var grov nok.

Likevel var Fagforbundet fornøyd med dommen.

Høyesterettsdommene tolket personopplysningsloven på en slik måte som gjorde at et vedtak fra Personvernnemnda fra 2004 ble opphevet. Det fører til at Datatilsynets praksis blir strammet inn.

Les også

Advokat til GPS-sparket søppelbil-sjåfør «jubler» etter tap i Høyesterett

Nemnda slo for ni år siden fast at man ikke skulle si et absolutt nei til gjenbruk av allerede innsamlede opplysninger til et annet formål enn det som det var tenkt for. Men Høyesterett sa derimot at man samle opplysningene på nytt igjen, om du skal bruke det til noe annet enn det som var det opprinnelige formålet.I denne konkrete saken betydde det at Høyesterett mener at bruken av GPS-opplysninger for å sjekke timelister er ulovlig uansett, fordi det ikke var det opprinnelige formålet. Nemndavgjørelsen åpnet for at det avfallsselskapene gjorde, kunne være lov i særskilte tilfeller.

Vil ha lavere gebyr

Til Aftenposten sier Retura at de avventer en kommentar fra advokaten deres før de kan gi en uttalelse til media om saken. De har heller ikke bestemt seg for om de vil anke saken til Personvernnemnda.

Men i sitt tilsvar til Datatilsynets første varsel om vedtak om et gebyr på 100.000 kroner i vår, skriver daglig leder Torbjørn Evjen at «det ikke er grunnlag for gebyr i den størrelsesorden som Datatilsynet har varslet». Han avviser ikke at de har gjort noe galt, men ber om at gebyret blir satt ned betraktelig.

Evjen viser også til saken i Høyesterett, og at søppelbilsjåføren fra Avfallsservice ikke fikk tilkjent erstatning, fordi overtredelsen ikke var grov nok.

«Siden faktum var nærmest parallelt med vår sak, er det nærliggende å tro at Høyesterett hadde kommet til samme resultat i vår sak», skriver Evjen.

Les også

Ny rapport: GPS-overvåking stresser noen arbeidere, og gjør andre tryggere

Datatilsynet svarer i sitt vedtak at Høyesterett hadde andre hensyn å ta i oppreisningssaken for Rollstad, enn hva tilsynet har når de skal vurdere å gi overtredelsesgebyr.