Norge

Sykehusstriden i Møre og Romsdal

  • Ntb

I 2011 ble Helse Nordmøre og Helse Sunnmøre slått sammen. Samme år gikk regjeringen inn for ett fellessykehus for hele Møre og Romsdal, i stedet for ett i Kristiansund og ett i Molde slik det var blitt vedtatt i 2006.

Styret i det lokale helseforetaket gikk 17. desember 2014 inn for Molde, med knapt flertall. Dagen etter valgte styret i det regionale foretaket, Helse Midt-Norge, Molde med åtte mot to stemmer. Helseminister Bent Høie (H) tok deretter den endelige avgjørelsen om å legge fellessykehuset til Molde i foretaksmøtet 19. desember i fjor.

Prosessen møtte kraftig kritikk, spesielt fra Nordmøre. Sunnmørsposten skrev 12. desember at Høie i fjor sommer ga styrelederen i Helse Midt-Norge beskjed om at han ønsket sykehuset til Molde.

Les hele saken med abonnement