Norge

Mosseveien kommer aldri til å klare å ta unna trafikken

Igjen graves det langs Mosseveien i Oslo. Dette er veien som aldri har holdt tritt med trafikken som går der. Og som aldri kommer til å klare det.

På'n igjen. Nok en gang er den allerede altfor smale Mosseveien smalnet inn, på grunn av veiarbeid. Prosjektet som skal gi bedre plass til sykkel, og et stødigere rekkverk, gjør hverdagen til en kjempeutfordring for bilister og syklister.
  • Sveinung Berg Bentzrød
    Journalist
  • John Hultgren
    Utenrikssjef

Ifølge bilister som passerer er det lite som skjer på dagens arbeidssted. Det er ikke plass til mer, svarer Veivesenet. Som lover snarlig åpning av sykkelstrekning, før det blir nye arbeider.

På strekket mellom Ulvøya og Fiskevollbukta skal syklistene få det tryggere. Derfor er en tredel av veibredden sperret av. Noe som gir ytterst trange kår for bilister, busser, tungtrafikk og syklister, og 10–15 minutters ekstra køståing i rushtiden.

Flere har reagert på at det skjer så lite på arbeidsstedet. Det skyldes Ifølge Veivesenet nettopp den trange plassen, trafikken som går forbi og bebyggelse tett på. Bare én gravemaskin og én lastebil kan ifølge byggeleder Jonny Lars Ingjer (60) holde på samtidig. Bemanningen er optimal, sier han.

— Ville det ikke gått fortere om flere jobbet her?

— Nei, det er ikke plass. Så trangt har vi det at når en lastebil skal rygge inn må den rygge flere hundre meter, fra Katten eller Ljansbakken.

- Hvor mange holder på her?

— 6-10 stykker. Men når det jobbes litt i begge ender, litt utenfor veien, og med ekstraarbeid som følger av fredede bygninger på strekningen er de ikke alltid synlige. De jobber 40 timer mandag-torsdag og har fri fredag.

- Hva med å jobbe om natten, når det er lite trafikk?

— Det ville ikke kommuneoverlegen tillatt. Vi får mange nok klager slik det er i dag, sier Ingjer.

Alltid for trang

For trang. Det er stikkordet for Mosseveien i dag. Det har vært stikkordet gjennom flere hundre år.

Mosseveien er veien som etter trafikken burde vært firefelts vei, men som nå aldri kommer til bli det. Det blir heller ingen tunnel under Ekebergplatået. Alle slike ambisjoner er tatt ut av de store planene.

Og det vil komme nye innsnevringer, ettersom nye politiske føringer tvinger frem bredere sykkelsti, rausere fortau og mer kollektivfelt.

Biskop tok heller fjordveien

Om det er noen trøst, det var enda verre før. For et halvt tusen år siden. Da ferdselsåren sørfra mot Oslo gikk oppe på Ekebergplatået.

Mens de andre hovedveiene inn mot hovedstaden er blitt firefelts holder Mosseveien fortsatt en slags 1970-talls standard. Slik det ser ut i dag vil det heller aldri bli noen firefelts vei her. Det skyldes – tro det eller ei – nettopp ambisjonene for å lage firefelts – eller flytte veien inn i fjellet under Nordstrandsplatået.

Ifølge historikk Aftenposten har fått fra Veivesenets veteran Anders Aaram var biskop Jens Nilssøn blant dem som fulgte traseen, kjent som den Fredrikshaldske kongevei, på 1500-tallet. Den gang var nedstigningen mot dagens Gamlebyen så ille at biskopen så ofte han kunne fulgte fjorden inn mot byen, også vinterstid.På 1800-tallet passerte 400 hester oppe på platået, det ble ukentlig meldt om skader på dyr og mennesker.

Ble til på 1800-tallet

Så en ny vei tvang seg frem. Mosseveien slik den går i dag ble til midt på 1800-tallet. Da het den "Ljabruchausseen".

600 mann bygget veien på få år, 19.200 alen lang, (12 km), til en kostnad av 98 845 spesidaler (ca. 25 millioner i dagens pengeverdi).

Men trangt var det, og trangere ble det.

På 1920-tallet, da veistykket het Mosseveien og var blitt riksvei, tvang misnøyen frem ny utbygging.

Mellom 1939 og 1947 ble "chausseens" 6,25 meters bredde utvidet til 15, fortau inkludert.

Arbeider ble gjort også på 1960-tallet. Men heller ikke da holdt kapasiteten tritt med trafikkutviklingen. Mange foretrakk boligveiene på Nordstrandsplatået.

Ambisjonene står i veien

Ifølge Aaram er det ambisjonene for E18 Mosseveien som har stått i veien for en skikkelig oppgradering.

Midt på 1990-tallet ble det foretatt en grundig vurdering av hovedveiene fra sør. Man endte med å prioritere E6.

Les også

Så fullt er det på toget. Den dårlige nyheten er at det ikke blir bedre. ELLER: Det er så fullt på togene at NSBs konduktører ikke kommer frem

Senere, i Oslopakke 1 og 3, kom store planer om å legge E18 Mosseveien i tunnel. Men igjen var det E6 som vant. I 2009 ble den fullført som firefelts vei fra Oslo til Svinesund.— Det som er gjennomført av tiltak på Mosseveien de siste 20 årene er preget av å løse et oppstått behov med enkle tiltak og helst innenfor de arealer som er regulert til veiformål, sier Anders Aaram.

— Det gjelder ulike utfordringer på stort sett hele strekningen fra Kongshavn til Fiskevollbukta, sier han.

Tatt ut av Oslopakke 3

- Hvorfor ikke lage veien bredere, uansett?

— På den innerste delen er det jernbane på sjøsiden. På den andre er Ekebergskråningen fredet. Utover fra Ormsundveien er det bebyggelse på begge sider, med friområder som Katten innimellom.

- Hvorfor ikke ta flere utvidelser samtidig?

— Så lenge det har vært planer om tunnel har det ikke vært aktuelt å sette i gang noe større planarbeid for f.eks. kollektivfelt eller sykkel. Og tiden var neppe moden i 1990 for tiltak som kollektivfelt på den innerste delen, sier Aaram.

Nå er Mossevien tatt ut av Oslopakke 3. For å avlaste dagens E6 mellom Abildsø og Bryn/Teisen er det planlagt en tunnel, Manglerudtunnelen. Men noen arm ned til Mosseveien er det likevel ikke snakk om.

Les også

  1. Bompengehopp på 130 prosent

  2. Slik blir nye Bjørvika

  3. Regjeringen bryter løftet om kollektivfelt

Les mer om

  1. Samferdsel