Afghansk familie har søkt tilflukt i Hønefoss kirke

Den afghanske familien som i februar ble hentet av politiet i et menighetshus i Fitjar, har nå søkt tilflukt og kirkeasyl i Hønefoss kirke.

En afghansk familie har nå søkt kirkeasyl i Hønefoss kirke.

– Når mennesker frykter for livet, så må man stole på dem, og bare ta det derfra, sier sogneprest Tor Magnus Amble til NRK.

Etter pågripelsen i «Betania», frimenigheten Nytt Livs bygg på Fitjar i Hordaland, i slutten av februar, har utsendelsen av familien blitt stanset flere ganger. Så sent som fredag avgjorde Borgarting lagmannsrett at familien ikke får bli i landet mens anken på avslaget om oppholdstillatelse behandles.

Familien skulle etter planen sendes ut sist lørdag, men ifølge NRK stanset politiet utsendelsen. Familien ble da pålagt å holde seg på Hvalsmoen transittmottak i Buskerud inntil videre.

Politiets utlendingsenhet vil ikke uttale seg om saken, men kommunikasjonsrådgiver Ellen Cecilie Eriksen skriver i en epost til NRK at de er gjort kjent med at familien ikke lenger befinner seg på Hvalsmoen transittmottak.

Forfølgelse

Lagmannsretten fastslår at familien ikke har grunn til å frykte forfølgelse hvis de blir returnert til Kabul. Som tingretten ga lagmannsretten dermed avslag på begjæringen om såkalt midlertidig forføyning inntil det foreligger en endelig avgjørelse i saken de har anlagt for å få omgjort avslaget på asylsøknaden. Ankebehandlingen er berammet til sommeren neste år.

Etter at politiet hentet ekteparet og deres tre små barn ut av menighetshuset på Fitjar, har politiet hevdet at bygget ikke kan kalles en kirke, men en bolig. Familien og menigheten har imidlertid framholdt at de var beskyttet av den norske kirkeasylpraksisen.

Politiaksjonen vakte sterke reaksjoner, også fordi pågripelsene skjedde tidlig om morgenen mens familien fortsatt lå og sov. Både Kirken og flere politikere har ment at familien ble hentet ut av kirkeasyl, noe som i så fall vil være et brudd på Justisdepartementets retningslinjer.

Konverterte

Ekteparet kom til Norge med sine tre barn i november 2015, og søkte beskyttelse fra forfølgelse i hjemlandet fordi de hadde innledet et hemmelig kjærlighetsforhold i strid med ønskene til kvinnens familie.

Norske asylmyndigheter har flere ganger avslått søknaden, med begrunnelse i at det ikke er fare for forfølgelse eller andre overgrep som følge av kjærlighetshistorien. Utlendingsdirektoratet og senere Utlendingsnemnda (UNE) har også kommet til at det ikke er grunnlag for å innvilge opphold på humanitært grunnlag.

Etter at de kom til Norge har familien oppgitt å ha konvertert til kristendommen, og bedt om at avslaget blir omgjort av denne grunn. Også denne begjæringen er blitt avslått, fordi UNE mener konverteringen ikke var reell.