Oslo best i landet på nasjonale prøver

Oslo er fylket som presterer best på nasjonale prøver, med om lag en tredel av elevene på det høyeste mestringsnivået.

Illustrasjonsfoto: Thomas Brun / NTB scanpix

Om lag 60.000 elever har i høst deltatt i nasjonale prøver i lesing, engelsk og regning på 5. klasse. Resultatene som er offentliggjort av Utdanningsdirektoratet viser små endringer fra i fjor.

Generelt er trenden at de største kommunene gjør det godt, og flere av landets største kommuner har sett fremgang siden 2016 i flere fag.

Oslo er både fylket og kommunen med størst andel på mestringsnivå 3 i både lesing, engelsk og regning. Bærum har lavest andel på mestringsnivå 1 på alle prøvene.

Finnmark er fylket som kommer dårligst ut av de nasjonale prøvene, med høyest andel elever som blir målt til det laveste mestringsnivået på alle prøvene.

Elevene har blitt litt bedre til å lese.

På landsbasis har fordelingen mellom de tre mestringsnivåene vært relativt lik i regning og engelsk siden 2014, men til 2018 har fordelingen for lesing endret seg litt.

Andelen på mestringsnivå 1 for lesing, som er det laveste, har sunket fra 25,4 prosent i 2016 til 23,2 prosent i 2018.

Samtidig har andelen økt for dem som måles til mestringsnivå 2, fra 50,7 prosent til 54,5 prosent. Andelen på mestringsnivå 3 har på sin side sunket litt, fra 23,9 til 22,3 prosent.

Gode resultater

I Drammen har andelen elever på det høyeste mestringsnivået i lesing økt med 2,4 prosentpoeng, og Tromsø har sett en økning på det høyeste nivået i regning på 4,2 prosentpoeng.

Sandnes har fått en større andel elever på høyeste nivå i engelsk med 4,3 prosentpoeng, samtidig som andelen elever på laveste nivå har gått ned med 5,7 prosentpoeng. Denne andelen har gått ned med 3,9 prosentpoeng i nabokommunen Stavanger.

Høy deltagelse

Deltakelsen på de nasjonale prøvene for 5. klasse er høy., og i år har 93 prosent deltatt i lesing og engelsk, og 94 prosent i regning. Prøvene for 8. klasse har til sammenligning 1–2 prosentpoeng lavere deltakelse.

Forskjellen mellom jenter og gutter har holdt seg stabil de siste årene. Jentene presterer i snitt to skalapoeng bedre enn guttene i lesing, mens guttene er to poeng bedre i regning og ett poeng bedre i engelsk. Skalapoengene beregnes ut fra fordelingen mellom de tre mestringsnivåene.