Tusenvis tar i dag til gatene for å demonstrere for abortloven. Dette er saken.

Nok en gang blusser debatten om abortloven opp. I dag samles mennesker over hele landet for å gå i demonstrasjonstog. Dette kjemper de for.

Mennesker over hele landet går i dag i demonstrasjonstog for abortrettigheter. Dette bildet er tatt under en demonstrasjon 29. oktober.

Lørdag er det beregnet at 10.000 mennesker vil gå i demonstrasjonstog mot det de mener er Solberg-regjeringens forsøk på å svekke abortrettigheter.

Det er planlagt demonstrasjoner 33 steder i landet. Årsaken til at tusenvis nå tar til gatene er at statsminister Erna Solberg (H) har åpnet for å diskutere endringer i abortlovgivningen for å få KrF med i regjering.

Solberg har sagt hun er klar til å kunne gi KrF støtte til et forbud mot såkalt tvillingabort, og at hun er åpen for endringer i abortlovens paragraf 2c, som gir rett til senabort i tilfeller der det ufødte barnet diagnostiseres med alvorlig sykdom.

I en undersøkelse gjennomført av VG sier en av fire at abortloven var «svært viktig» for KrFs veivalg. Nesten fire av ti, 36 prosent, sier at abortsaken var «viktig». Bare en av ti mener at Solbergs abortutspill ikke spilte noen rolle.

Denne formuleringen i abortloven er stridens kjerne. Et forslag som har vært nevnt er å erstatte denne formuleringen med «ikke vil være levedyktig».

Utspillet har skapt sterke reaksjoner, både fra regjeringspartiene Venstre og Frp, opposisjonen og i store deler av befolkningen, som frykter en innskrenkning i kvinners rett til selvbestemt abort.

KrF vil fjerne mulighet til tvillingabort

Men det er ikke selve retten til selvbestemt abort som skal på forhandlingsbordet. Det er hvorvidt kvinner skal få abortere friske tvillingfoster eller foster med «alvorlig sykdom» etter uke 12.

Ifølge klinikksjef Kjell Å. Blix Salvesen ved St. Olavs i Trondheim, som utfører samtlige fosterreduksjoner i Norge, ble det utført 13 selvbestemte tvillingaborter i perioden 2016 til 2018, der fosteret ellers var friskt.

KrF vil fjerne denne muligheten. Dermed må kvinner som er gravide med to friske tvillinger, enten bære frem begge, eller avbryte hele svangerskapet hvis KrF får det som de vil.

 Nestleder i KrF Kjell Ingolf Ropstad (tv), statsminister Erna Solberg (H) (nr2 fh) og KrF-leder Knut Arild Hareide på venterommet før debatt på NRK. KrF har fremmet at de vil ha endringer i abortloven for å gå inn i regjering. Statsministeren har sagt hun kan være åpen for enkelte endringer.

Partiet vil også fjerne paragraf 2c i abortloven, som de mener er diskriminerende fordi den gir fostre med avvik et dårligere rettsvern enn friske fostre. Knapt 300 fostre ble abortert etter denne paragrafen i fjor, ut av rundt 12.000 aborter totalt.

Striden står mellom beskyttelse av ufødt liv fra KrFs side og ivaretagelse av kvinners rettigheter på den andre siden.

Professor emeritus ved Universitetet i Bergen, Ole Erik Iversen, forklarte dagens lov slik til Aftenposten.

– Det skal legges betydelig vekt på kvinnens egen vurdering av den belastningen det legges på henne med svangerskap, fødsel, omsorg og behandling av barnet.

Hva skjer videre?

Mens KrF ønsker å fjerne hele paragraf 2c, har Høyre indikert at det kan være aktuelt å bytte den ut med en formulering som åpner for abort etter uke 12 hvis fosteret «ikke er levedyktig».

Nå skal KrF forhandle med regjeringspartiene om en ny regjeringserklæring. Både FrP og Venstre har flagget motstand mot endringer i abortbestemmelsene. Også innad i Høyre er saken svært omstridt, og sentrale Høyre-kvinner har nektet å uttale seg om hva de mener om saken.

Det er altså høyst usikkert hva KrF vil få ut av forhandlingene på disse punktene.

Ropstad endret standpunkt

KrFs Kjell Ingolf Ropstad har skiftet standpunkt underveis i debatten.

5. november uttalte Ropstad at han forventet at en lovendring med støtte fra Solberg-regjeringen ville gi færre aborter.

13. november skriver Ropstad i en e-post til ABC nyheter at fjerningen av 2c ikke vil gi en reduksjon i aborttallene. Han legger til grunn at kvinnens bedømmelse av situasjonen vil veie svært tungt i loven.

Kjell Ingolf Ropstad vil forhandle abortlov med Erna før partiet går inn i regjeringssamarbeid.

Det er fortsatt ikke klart hvor og når forhandlingene mellom KrF og Regjeringen skal finne sted.

Abortloven har også vært diskutert ved regjeringsdannelser tidligere. Høyre stilte ifølge Bergens Tidende, sine stortingsrepresentanter fritt i abortspørsmålet i 1980. Det bidro til at Kristelig Folkeparti ikke ble med i Willoch-regjeringen i 1981, men først gikk inn i 1983.

Les mer om denne saken: