Norge

Snusprodusent må følge påbud om nøytrale bokser

Borgarting lagmannsrett har forkastet en ankesak fra Swedish Match, som ikke ønsker å endre utseendet på sin emballasje.

  • og NTB

1. juli i fjor besluttet regjeringen at alle tobakks- og snusprodukter skal ha nøytral emballasje. Tobakksprodusentene fikk en frist på ett år med å få på plass nye bokser.

Swedish Match saksøkte staten, blant annet fordi selskapet mener at endringene i tobakksskadeloven er i strid med EØS-avtalen.

Snusprodusenten krevde at den nye loven ble satt til side, men tapte da Oslo byfogdembete i november i fjor slo fast at loven er gyldig.

Borgarting lagmannsrett er nå kommet til at snusprodusentens anke over byfogdembetes avgjørelse ikke kan tas til følge.

– Denne saken er unik, fordi det aldri har vært innført standardiserte snusforpakninger tidligere. Vi er for standardiserte sigarettforpakninger, men vi gikk til søksmål fordi vi fortsatt mener at faktagrunnlaget for å gjøre det samme for snus, ikke er bra nok, sier kommunikasjonsdirektør Patrik Hildingsson i Swedish Match AB til NTB.

– Ikke vurdert helserisiko

Advokat Morten Goller, som har ført saken for den svenske snusprodusenten, fastslår at lagmannsretten ikke har tatt stilling til om påbudet er lovlig etter EØS-retten.

– Dette er et annet grunnlag enn det Oslo byfogdembete avgjorde saken på. Konkret innebærer dette at lagmannsretten ikke har vurdert helserisikoen ved bruk av snus eller påbudets effekt på folkehelsen. Det er dette Swedish Match hele tiden har ment er sakens kjerne. Utfallet i saken er dermed ikke en erkjennelse av at standardiserte snuspakninger er et lovlig tiltak som staten står fritt til å innføre, men en ren konsekvens av at lagmannsretten mener et annet prosesspor var mer egnet, sier Morten Goller.

Swedish Match har foreløpig ikke tatt stilling til om det er aktuelt med et ordinært erstatningssøksmål.

Les mer om

  1. Snus
  2. Swedish Match
  3. Kreft
  4. EØS