Politimann varetektsfengslet – siktet for å motarbeide rettsvesenet

En politimann i 50-årene ble onsdag varetektsfengslet i 14 dager av Oslo tingrett, siktet for å motarbeide rettsvesenet. Han er også siktet for å ha utnyttet sin stilling for å oppnå seksuell omgang med en kvinne.

Etterforskningsleder Knut Wold i Spesialenheten (t.v.) og politimannens forsvarer, advokat Bernt Heiberg, i retten før fengslingsmøtet onsdag.

«Retten finner at siktede med skjellig grunn kan mistenkes for en straffbar handling som kan medføre høyere straff enn fengsel i 6 måned», skriver Oslo tingrett i kjennelsen.

Saken mot politimannen startet da en kvinne anmeldte ham for å ha utnyttet stillingen sin. Spesialenheten for politisaker mener at det er skjellig grunn til mistanke om at politimannen senere forsøkte å få henne til å endre forklaring ved å tilby henne penger.

– I april 2017 ble Spesialenheten orientert av politidistriktet (der politimannen er ansatt, red.anm.) om en tjenestemann som man mente hadde begått straffbare forhold i tjenesten. Saken ble etterforsket og han er siktet for misbruk av sin stilling, forteller etterforskningsleder Knut Wold i Spesialenheten for politisaker til Aftenposten.

– Hvor lenge skal dette ha pågått?

– Siktelsen om misbruk av stilling for å oppnå seksuell omgang, er en sak som ligger en del år tilbake. Det skal, ifølge fornærmede, være et seksuelt forhold som har pågått over noe tid.

Nye anklager

I februar i år kom det nye anklager mot den mistenkte politimannen.

– Fornærmede i den saken kontaktet spesialenheten med anklager mot tjenestemannen om at han har kontaktet henne for å påvirke hennes forklaring, forteller Moe.

Det er dette siste forholdet som førte til siktelsen etter straffelovens paragraf 157 om å motarbeide rettsvesenet ved å påvirke en aktør.

Bestemmelsen lyder slik:

«Med fengsel inntil 6 år straffes den som ved vold, trusler, skadeverk eller annen rettsstridig adferd overfor en aktør i rettsvesenet eller noen av hans nærmeste, opptrer slik at det er egnet til å påvirke aktøren til å foreta eller unnlate en handling, et arbeid eller en tjeneste i forbindelse med en straffesak eller en sivil sak».

Spesialenheten mener det er fare for at politimannen kan ødelegge bevis ved å påvirke vitner, og begjærte derfor varetektsfengsling i to uker.

Begjærte seg løslatt

Politimannens forsvarer, advokat Bernt Heiberg i advokatfirmaet Elden, forteller at politimannen ble pågrepet for to dager siden.

– Min klient ble pågrepet for to dager siden og andre opplysninger kommer jeg ikke til å gi, sier politimannens forsvarer, advokat Bernt Heiberg, til Aftenposten.

– Han vil begjære seg løslatt, sier Heiberg.

Den siktede politimannen jobber ikke i Oslo, men i et annet politidistrikt i Sør-Norge. Han ønsket ikke å møte i fengslingsmøtet og har derfor heller ikke forklart seg i retten.

I fengslingskjennelsen skriver Oslo tingrett også dette:

«Retten mener at varetektsfengsling for inntil to uker ikke vil være et uforholdsmessig inngrep. Det er ved denne vurderingen blant annet lagt vekt på siktelsens alvor, at etterforskningen er i en innledende fase og den foreliggende fare for bevisforspillelse.»

Gjennom sin forsvarer erklærte politimannen seg ikke skyldig i siktelsen da rettsmøtet startet i Oslo tingrett.