Norge

NSM: Sannsynlig at Aftenpostens funn er reelle

Nasjonal sikkerhetsmyndighet har oversendt rapporten til Justisdepartementet, Forsvarsdepartementet og PST. Konklusjonen er at Aftenpostens avsløringer om mobilspionasje høyst sannsynlig er reelle.

  • Andreas Slettholm
    Kommentator
  • Per Anders Johansen
    Aftenpostens Moskva-korrespondent

Aftenpostens kartlegging den siste tiden har avslørt at hemmelige, falske basestasjoner, såkalte IMSI-fangere, høyst sannsynlig er i bruk rundt flere sentrale bygninger i hovedstaden. De falske basestasjonene kan overvåke bevegelsene til alle mobiltelefoner i og utenfor bygningene.

I etterkant av avsløringene startet Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) egne undersøkelser. De har pågått over flere dager. I dag ble resultatet klart.

— Justisdepartementet, Forsvarsdepartementet og PST har nå fått oversendt rapporten fra våre undersøkelser. Deler av innholdet er gradert, så rapporten vil ikke bli offentliggjort, sier Mona Strøm Arnøy, kommunikasjonsdirektør i NSM, til Aftenposten.

- Hovedkonklusjonen er at det er sannsynlig at det finnes falske basestasjoner, slik Aftenposten har avslørt.

NSM bruker betegnelsen sannsynlig, da det ikke er mulig å trekke absolutte konklusjoner, blant annet på grunn av undersøkelsenes ulikhet i tid og omfang.

Har undersøkt flere steder

NSM vil ikke kommentere enkeltfunn eller detaljer i undersøkelsen, da resultatene i stor grad er graderte.

— Vi har nå oversendt rapporten til de aktuelle aktører og avventer resultatene fra PSTs etterforskning, sier Arnøy.

- Kan du si noe om hvor dere har undersøkt?

— Vi har fulgt opp Aftenpostens undersøkelser ut i fra en prioritert liste fra et samfunnssikkerhets- og sårbarhetsperspektiv.

PST: - Det norske folk kan ikke snakke om hemmeligheter på åpen linje. Se hvordan Aftenposten har jobbet frem funnene:

PST starter etterforskning

— Digitale nett er sårbare. Vi må være bevisste på at avlytting kan skje, og ha et bevisst forhold til hva vi kommuniserer, sier direktør i Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Kjetil Nilsen, i en pressemelding.

NSMs oppdrag er å beskytte informasjon som er gradert etter sikkerhetsloven. Sikkerhetsgradert informasjon skal behandles på godkjente systemer, eller særskilte krypterte mobiltelefoner, skriver NSM i pressemeldingen.

NSMs rapport er trolig grunnlaget for at PST nå velger å starte etterforskning etter Aftenpostens avsløringer. I en uttalelse

Les også

mandag sier PST

:

«PST har i dag besluttet å iverksette etterforskning for å undersøke om opplysningene som har fremkommet den siste tiden rundt falske basestasjoner dreier seg om ulovlig etterretningsvirksomhet til fordel for fremmede stater jf. straffeloven § 91a.»

Aftenposten har avslørt at det høyst sannsynlig finnes avansert spionutstyr som kan overvåke og avlytte mobiltelefoner i nærheten av Stortinget og regjeringskontoret.

Les mer om

  1. Mobilspionasje