Norge

Dette må politiet overbevise retten om i Krekar – saken

386 kilometer er det i luftlinje mellom Krekars nåværende hjem på Tøyen i Oslo og Kyrksæterøra. Med bil må kona og barna hans kjøre 524 kilometer, syv timer, hvis de ønsker å besøke ham der.

  • Hans O. Torgersen
    Hans O. Torgersen
    Journalist

Den lange avstanden er trolig ett av argumentene som Krekars advokat, Brynjar Meling, kommer til å bruke når Oslo tingrett i dag behandler Krekars klage på politiets vedtak om pålagt oppholdssted og meldeplikt.

Mads Andenæs, professor i rettsvitenskap og ekspert på menneskerettigheter, har skissert de tre spørsmålene som han mener at retten må ta stilling til når det gjelder vedtaket.

— Det må fremgå i politiets vedtak at de har foretatt en vurdering av forholdsmessighet; de må vise at vedtaket er nødvendig og at det er egnet. Problemet er at de har ikke vist det, sier Andenæs til Aftenposten.

Inngripen

Han peker på at det dreier seg om inngripende tiltak, som stiller sterke krav til forhåndsvarsling, forholdsmessigheten og begrunnelsen.

Grunnlaget for politiets vedtak er de forholdene som gjorde at norske myndigheter i 2006 erklærte ham som en fare for rikets sikkerhet og besluttet å utvise ham. Denne utvisningen kan ikke gjennomføres fordi Krekar risikerer dødsstraff ved retur til Irak.

— Disse forholdene går tilbake i tid, de er ikke noe som viser at han er farlig nå og i tiden fremover, sier Andenæs.

Saksbehandlingsfeil

Politiet har også trolig begått en saksbehandlingsfeil, mener Andenæs.

— De har ikke latt Krekar få uttale seg. Dette var ingen hastesak, de har visst om dette lenge. Da gjelder forvaltningslovens regler at den som vedtaket gjelder, skal få uttale seg. Det er en alvorlig saksbehandlingsfeil.

Opprinnelig gjaldt vedtaket om å tvangsflytte Krekar fra han ble løslatt søndag.

— Jeg synes at politimesteren i Oslo, ved å utsette iverksettelsen av vedtaket inntil domstolene har behandlet det, brakte saken inn i et mye bedre spor.

Det er påtaleleder ved politiets utlendingsseksjon i Oslo, Vegard Rødås, som blir Melings og Krekars motpart under rettsmøtet i Oslo tingrett i dag. Retten administreres av tingrettsdommer Oddmund Svarteberg.

Det er ventet et stort fremmøte av pressefolk, men i utgangspunktet gjelder det referatforbud fra denne typen rettsmøter, med mindre retten beslutter noe annet.

Les også

  1. Mullaens bakvendtland

  2. Krekar-saken: - Politiet har begått en alvorlig saksbehandlingsfeil

  3. Krekar-forvaring kan gi grunnlag for riksrett