Norge

Thon Eiendom lar ulovlig poker fortsette. Politiet vurderer å sikte gårdeiere for medvirkning.

Flere av Oslos største eiendomsaktører har leid ut lokaler til illegale pokerklubber. Nå risikerer de å bli siktet for medvirkning.

 • Jan Gunnar Furuly
  Journalist
 • Arnfinn Mauren
  Journalist
 • Thomas Olsen
  Journalist
 • Trond J. Strøm
  Journalist / researcher

Da væpnet politi slo til mot fem pokerklubber i Oslo på kvelden 1. mars, var det i første rekke for å stoppe driften av klubbene og strupe finansieringen av kriminelle gjenger.

Men én aktør har foreløpig ikke vært berørt av etterforskningen: Gårdeiere som har leid ut lokaler til pokerklubbene.

Alle klubbene har drevet i leide næringslokaler. Politiet opplyser nå at de ser på huseiernes rolle som ledd i etterforskningen av saken.

Norsk straffelov rammer nemlig også de som medvirker til overtredelser. På generelt grunnlag sier politiadvokat Philip Green i Oslo-politiet at huseiere kan risikere straff for å medvirke til den ulovlige pokervirksomheten ved å stille lokalene til disposisjon.

– Dette gjelder både om huseier gjør det bevisst, men også dersom huseier burde ha forstått at det er en ulovlig pokerklubb som er leietager, påpeker Green.

 • Her er Oslos illegale pokerklubber: «Operasjon Gambling» skal strupe gjengenes pokerinntekter.

Politiet: – Gårdeierne har ingen unnskyldning lenger

Lokalene som pokerklubbene leier, eies av blant andre Thon Eiendom, KLP Eiendom, Skanska og Søylen Næringseiendom.

Overfor Aftenposten har noen gårdeiere uttrykt at de ikke har hatt kjennskap til aktiviteten.

Det førte til at politiførstebetjent Lasse Johnsen i etterretningsseksjonen ved Sentrum politistasjon sendte ut denne Twitter-meldingen lørdag:

Politiet: – Rydd opp i eget hus

Politiet minner også om, på generelt grunnlag, at det er ulovlig å ta imot penger som er utbytte fra en straffbar handling, som for eksempel ulovlig pokerspill.

Gjennom den videre etterforskningen vil politiet forsøke å avdekke om huseierne burde ha visst hva som foregikk.

– Om det i denne saken er grunn til å ansvarliggjøre huseiere, vil etterforskningen vise, uttaler politiadvokat Philip Green.

Under politiaksjonen i forrige uke, der rundt 100 politifolk slo til mot fem av Oslos ulovlige pokerklubber, oppfordret Stig Vasbø, leder av etterretningsseksjonen ved enhet sentrum, gårdeierne til å rydde opp.

– Vi er helt avhengige av at de tar ansvar og får orden i eget hus. Hvis man ikke har forstått at pokerspill er ulovlig, så er det på tide nå å rydde opp i det.

Truet med utkastelse – så fikk klubben fortsette

Tre av Oslos illegale pokerklubber leier lokaler i bygg som eies av Thon Eiendom. Blant annet åpnet landets største pokerklubb, Oslo Poker, i Gunerius-bygget i oktober.

Sikkerhetssjef Ola Stavnsborg i Thon Gruppen.

Da Aftenposten kontaktet Thon Eiendom første gang om virksomheten, svarte sikkerhetssjef Ola Stavnsborg følgende:

– Vi har i alle våre kontrakter at det skal drives lovlig virksomhet. Det er utkastelse umiddelbart når vi får vite om ting som dette. Det er klokkeklart. Så her er det noen som har lurt oss.

Etter hvert fikk pipa en litt annen lyd.

Fem dager etter at pokerklubben i Gunerius-bygget hadde åpnet, uttalte direktør for næringseiendom i Thon Gruppen, Annette Hofgaard, at «leietager avviser at det foregår ulovligheter.»

Thon trodde på pokerklubbens forsikringer om at de bare drev med kortopplæring og poker uten pengeinnsats. Men kort tid etter var klubben i gang med turneringer og cashgames.

Thon Eiendom leier ut lokaler til tre pokerklubber innenfor et par hundre meters radius sentralt i Oslo. Disse er: Sentralen i Brugata 1 (t.v.), Nye Oslo Poker i Storgata 32 og Fish Club i Brugata 11.

Thon Eiendom: – Venter på tiltale

1. mars ble to pokerklubber som ligger i Thon-lokaler stengt etter razzia av væpnet politi: Sentralen i Brugata 1 og Fish Club i Brugata 11.

Nye Oslo Poker, som har samme hovedeier som Sentralen, valgte på eget initiativ å stenge virksomheten inntil videre.

Politiets harde hånd overfor klubbene har likevel ikke fått noen konsekvenser for leiekontraktene med Thon Eiendom.

Toppledelsen i Thon Eiendom har den siste uken ikke svart på Aftenpostens henvendelser. Ifølge sikkerhetssjef Ola Stavnsborg avventer de nå politiets vurdering av pokerklubbenes virksomhet.

– Resulterer sakene i tiltale, vil vi nok ta tak i dette, opplyser han.

Norwegian Poker Team var en av de fem klubbene politiet aksjonerte mot 1. mars. Huseieren opplyser at klubben har hevdet at dette er et event-selskap som driver innenfor loven. Nå skal Axer Eiendom, som drifter eiendommen, vurdere leieforholdet.

Trodde at virksomheten var innenfor loven

Sinsensveien 53D – hvor Norwegian Poker Team (NTP) holder til – eies av Skanska Eiendomsutvikling, men forvaltes nå av Axer Eiendom.

Pål P. Syse i Axer Eiendom.

Daglig leder Pål P. Syse i Axer Eiendom opplyser at pokerklubben har leid de 400 kvadratmeter store lokalene siden 1. juli 2015. Selskapet kom i kontakt med pokerklubben via en utleiemegler.

– Vi har vært kjent med at det foregikk pokerspill i lokalet, men vi har vært i den tro at virksomheten har vært innenfor lovverket, sier Syse.

Sjefen for eiendomsforvalteren fikk kjennskap til politiaksjonen fredag morgen.

I ettertid har Axer Eiendom vært i dialog med lederen for pokerklubben, som skal ha sagt til utleieren at pokerklubben kommer til å åpne opp igjen i løpet av noen dager.

– Vi må få klarhet i lovligheten. Vi har ingen interesse av at det foregår ulovlig virksomhet i lokalene våre, sier Syse.

– Politiet opplyser at det kan bli aktuelt med reaksjoner mot gårdeierne i denne saken. Hvordan reagerer dere på det?

– Hvis det blir aktuelt, så må vi ta det når det eventuelt blir forelagt oss.

Lokalet til pokerklubben Quads i Dronningens gate eies av Søylen Eiendom. Selskapet eier en rekke eiendommer i Oslo.

– Kjente ikke til at det ble spilt poker

Også Søylen Eiendom, som eier lokalene som pokerklubben Quads leier i Dronningens gate, opplyser at de ikke kjente til hvilken virksomhet som var i lokalet.

– Leiekontrakten blir hevet hvis det har pågått ulovlig virksomhet i lokalet. Når det gjelder en eventuell politietterforskning mot utleier, så har vi ingen kommentar til det, sier eiendomssjef Hege Brattlid i Søylen Eiendom.

En annen større eiendomsaktør, KLP Eiendom, har leid ut lokaler til pokerklubben Kontoret i Trondheimsveien 2. Kontrakten ble sagt opp av leietager 9. februar, og leieforholdet vil da opphøre i august.

Politiet aksjonerte ikke mot denne klubben, men etter aksjonen skal den ha holdt en lav profil og ikke arrangert spill i lokalene.

Rett over gaten for Sentralen i Brugata, ligger Gunerius-bygget. I dette Thon-eide bygget leier en pokerklubb lokaler i 5. etasje. Politiet aksjonerte ikke mot denne klubben, men driverne stengte den kort tid etter aksjonene.

Lotteritilsynet: Loven er krystallklar

Lotteritilsynet mener det ikke burde være noen grunn til å tvile på hva slags spillvirksomhet som er innenfor loven, og hva som er utenfor. Ifølge konstituert avdelingsdirektør Frank H. Hana er loven nå svært tydelig på dette området.

– Regelverket er krystallklart. Hvis vi ser bort fra det årlige NM i poker på Gardermoen, så er all pokerspill med penger utenfor det private hjem å anse som ulovlig, understreker Hana.

– Dersom huseiere er i tvil om reglene, så kan de ta kontakt med oss, sier Hana.


I grafikken nedenfor kan du lese mer om de ulovlige pokerklubbene i Oslo

Har du tips om denne saken?

For sensitivt materiale, bruk: Securedrop

 • Vi kan også kommunisere via den krypterte meldingstjenesten Signal:
 • +47 911 64 210 (journalist Jan Gunnar Furuly)
 • +47 920 22 477 (journalist Thomas Olsen)

Aftenposten beskytter sine kilder.

Les mer om

 1. Poker i Norge
 2. Poker
 3. Eiendom
 4. Næringseiendom
 5. Gambling
 6. Politiet
 7. Olav Thon Eiendomsselskap