Syv grafer som forklarer karakterforskjeller mellom elever med ulik innvandrerbakgrunn

Elever med familiebakgrunn fra Vietnam og Thailand skiller seg ut i hver sin ende av karakterskalaen, ifølge ny rapport.

Det er store karakterforskjeller mellom elever med ulik bakgrunn.

Elever med minoritetsbakgrunn får i snitt dårligere karakterer enn elever med én eller to norske foreldre, men det er store forskjeller mellom de ulike innvandrergruppene.

Hvorfor er det slik? NOVA-forskerne Anders Bakken og Christer Hyggen ved Oslo Met har finstudert nesten 70.000 elever på videregående. De har sett på trivsel, hvor mye tid som brukes på lekser og holdninger til høyere utdanning. Og de har studert sosioøkonomisk bakgrunn og botid i Norge.

Les hele saken med abonnement