Norge

- Vi lærer ham somali, men måtte også «språkvaske» ham fra barnehagen

Norsksomaliske Marian Hussein mener mange tospråklige barn ender med å lære to språk dårlig. - Hvor mange generasjoner skal vi miste, spør hun.

Marian Hussein mener morsmål er nøkkelen til bedre språkforståelse blant flerspråklige. - Det er faktisk en god del barn og foreldre som rett og slett snakker forbi hverandre, fordi de ikke klarer å kommunisere godt nok, sier hun.
  • Andreas Slettholm
    Andreas Slettholm
    Kommentator

Sønnen Ayman (6) er akkurat begynt i første klasse, og er en av mange tusen flerspråklige barn i Oslo-skolen. For Marian Hussein og barnefaren har det vært viktig at sønnen lærer seg både somali og norsk.

— Vi har forsøkt å snakke bare somalisk hjemme, slik at han skal kunne snakke det språket godt. Vi tenkte at Ayman ville lære norsk i barnehagen. Men så begynte han å ta etter barn som ikke snakket så godt norsk der. Vi måtte «språkvaske» ham hjemme og luke ut språkfeilene han lærte der, sier Hussein.

De bodde da på Stovner, og valgte å bytte til en annen barnehage.

- Der var det en helt annen oppmerksomhet rundt den pedagogiske utviklingen. Barnehagene lå i samme nabolag og med den samme sammensetningen av barn, så kvaliteten på barnehager og skoler har absolutt mye å si for språkutviklingen, sier Hussein.

Hun har selv utdannelse i pedagogikk, og har vært spesielt oppmerksom på sønnens utvikling.

— Jeg har vært opptatt av språkstimulering og å lære ham begreper både på somali og norsk. Det kommer nok ikke like naturlig for alle foreldre, sier Hussein.

- Skjønner ikke at barna ikke kan norsk

Les også

Vanskeligere enn antatt for tospråklige barn

I en artikkel i Aftenpostens nye Viten-satsing skriver professor Monica Melby-Lervåg at mange tospråklige har spørre problemer med skolespråket enn tidligere antatt. Hussein påpeker at det er store forskjeller blant flerspråklige når det gjelder ressurser. — Det er et stort mangfold blant foreldre med innvandrerbakgrunn. Noen har høy utdanning og snakker bra norsk, andre gjør det ikke. Deres barn kan ende opp med å ikke lære noe språk skikkelig, uten at foreldrene skjønner at barna egentlig ikke kan norsk heller, sier Hussein.

Hun mener at politikerne må erkjenne hvor mye innsats som kreves for at de mindre heldige i det hun kaller «foreldrelotteriet» skal lykkes i skolen.

— Utdanningssystemet ender opp med å forsterke forskjellene slik det er i dag. Å sørge for at barn lærer språk skikkelig er skolen nødt til å lykkes med. For barn med mindre ressurssterke foreldre har det store konsekvenser videre i livet dersom de ikke får denne utviklingen på skolen.

- Er det ikke grenser for hva vi kan forvente av skolen?

— Så lenge det er en enhetsskole i Norge som har ansvaret for barns skolegang og skal utjevne forskjeller, synes jeg ikke det er for mye å forvente at den faktisk gjør det, i stedet for å forsterke forskjellene, sier Hussein.

- Morsmålsundervisningen må forsterkes

At språkutfordringene vedvarer, selv etter at mange innvandrergrupper begynner å få ganske lang botid i Norge, er et stort problem, mener hun.

- Også i generasjonen før meg var problemet at mange av barna ikke lærte skikkelig norsk, og det er de samme problemstillingne i min sønns generasjon. Så hvor mange generasjoner skal vi miste, spør Hussein retorisk.

Etter hennes syn ligger mye av nøkkelen i å forsterke morsmålsundervisningen, som i dag er stadig mindre i bruk i Oslo.

— Selv lærte jeg meg somali skikkelig først på skolen her, mens sønnen er for god i norsk til å ha rett på morsmålsundervisning. Men ved at barn lærer morsmålet godt, kan de også nyttiggjøre seg foreldrene sine. Det er faktisk en god del barn og foreldre som rett og slett snakker forbi hverandre, fordi de ikke klarer å kommunisere godt nok, sier Hussein.