Norge

Syriske flyktninger fikk opphold i Norge, slipper ikke ut av Tyrkia

Over 220 av de 1000 syriske flyktningene på årets FN-kvote til Norge blir nektet utreise av Tyrkia. På et møte i Genève tirsdag tok Regjeringen - igjen - dette opp med tyrkiske myndigheter.

afp000810384-YeGwzbBdbC.jpg
  • Olga Stokke
    Olga Stokke
    Journalist

På bildet er Adnan Bablis og landsmannen Hasan Ubeyd på kurs for å lære om norsk kultur og samfunn før de starter sitt nye liv i Norge. Begge syrerne har fått opphold i Norge for seg og sine familier. De slapp gjennom nåløyet i årets kvote på 1000 syriske FN-flyktninger.

Aftenposten møtte dem i begynnelsen av september da de sammen med andre syriske kvoteflyktninger deltok på kulturorienteringsprogram i regi av norske myndigheter i Istanbul. Nå er Bablis og Ubeyd blant over de 220 syriske FN-flyktningene godkjent av Norge som nektes utreise fra Tyrkia.

Syrerne er fortvilet over at de i oktober ble stoppet på flyplassen da de sammen med kone, barn og andre familiemedlemmer skulle ta flyet til Norge.

374 av de syriske kvoteflyktningene til Norge blir hentet fra Tyrkia. Rundt 100 er nå kommet til Norge. Det var meningen at de andre skulle komme i løpet av september, oktober og november.

Møte med tyrkiske myndigheter i dag

— Situasjonen er bekymringsverdig, sier statssekretær Jøran Kallmyr i Justisdepartementet.

Tirsdag tok statssekretæren opp problemstillingen da han møtte en tyrkisk delegasjon i Genève. Kallmyr opplyser til Aftenposten at Regjeringen fllere ganger har tatt opp situasjonen med tyrkiske myndigheter på ulike nivåer. Utenriksministeren tok senest opp saken i møte med sin tyrkiske kollega 3. desember.

— De siste signalene vi fikk fra tyrkiske myndigheter var at alle de gjenværende flyktningene skulle få reise til Norge innen 9. desember. Dessverre ser det ikke ut til at denne fristen vil bli nådd, sier Kallmyr.

Justisdepartementet har fått bekreftet flyreiser for en gruppe på 19 personer til uken, men det vil fortsatt være over 220 som venter på å få reise til Norge.

Adnan Bablis (34) sitter fast i Istanbul sammen med kona (25), deres to sønner på åtte og fire år, hans to foreldre, og hans bror med kone og datter. Hasan Ubeyd venter på utreise sammen med kona og deres lille sønn som ble født like etter kulturorienteringskurset i Istanbul.

Så landsmenn bli stoppet

Muhamad Koja, en av de syriske kvoteflyktningene som kom til Norge den 8. oktober, er forferdet over at landsmenn ble stoppet på flyplassen i Istanbul. I likhet med omtrent en million syrere oppholdt han seg i Tyrkia i håp om et nytt liv et annet stedmed FNs hjelp.

Da Koja og familien kunne sette seg på flyet til Norge, ble han vitne til at landsmenn ikke fikk utreise selv om Norge har sagt ja til å ta mot dem.

— Jeg er litt sjokkert over at dette skjedde med de andre. De sto der med bagasjen sin og ble nektet å reise. Jeg kan forestille meg hvordan det ville vært for oss, hvis vi hadde samlet sammen alle tingene våre, sagt opp og forlatt leiligheten, tatt farvel med venner, dratt til flyplassen og så bli nektet å reise. Det er forferdelig, sier Koja.

Selv hadde han, kona og barna syriske pass, og han hadde sørget for at de fikk stempel med gyldig opphold i Tyrkia. Han opplever at de kom seg ut i siste liten, stemplet gikk ut seks dager etter at de reiste til Norge.

Uten pass

Justisdepartementet opplyser at det er syriske flyktninger uten syrisk pass, og som ikke er registrert av tyrkiske myndigheter, som ikke får utreisetillatelser. Forklaringen norske myndigheter har fått fra tyrkiske myndigheter er at tyrkiske utlendingsmyndigheter går gjennom sakene på nytt. Tyrkia har bedt om ytterligere informasjon fra FNs høykommissær for flyktninger for å gi utreisetillatelser.

I begynnelsen av november tok stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) opp problemet i et skriftlig spørsmål til justisministeren. Anders Anundsen (Frp) svarte at Regjeringen prøvde å komme frem til en løsning med tyrkiske myndigheter, med bilaterale møter på både ambassadør-, statssekretær- og ministernivå og samarbeid med UNHCR.

På høyt nivå

Situasjonen ble tatt opp av Norges europaminister og utenriksminister da den tyrkiske europaministeren besøkte Norge i begynnelsen av november. Statssekretær Kallmyr har hatt møte med den tyrkiske ambassadøren til Norge, og den norske ambassaden i Ankara følger fortløpende opp overfor tyrkiske myndigheter. Norske myndigheter samarbeider også med FNs Høykommissær for flyktninger.

Ifølge Kallmyr opplever andre land som tar imot syriske flytninger fra Tyrkia, de samme utfordringene.

— Regjeringen vil fortsette å følge opp saken på høyt nivå med håp om en snarlig løsning fra tyrkiske myndigheters side, sier han.

Utlendingsdirektoratet (UDI) opplyser at samtlige syriske flyktninger som befant seg i Libanon og Jordan, har ankommet Norge. Norge har tilbudt at flyktningene kan reise på norske reisedokumenter, men det har foreløpig ikke løst floken.

Tyrkias ambassade har ikke svart på Aftenpostens henvendelse i denne saken.

Les også

  1. Her blir syriske kvoteflyktninger forberedt på norsk kultursjokk

  2. - Vi kommer til Norge! Vi er veldig, veldig glade!

  3. Syrisk familie til Norge: - En drøm går i oppfyllelse