Forbrukerrådet vil ha strengere regler for barnereklame

Produsenter slipper stadig unna med reklamekampanjer som engasjerer barn, hevder Forbrukerrådet. De vil ha strengere regler. 

Forbrukerrådet vil ha slutt på at reklamekampanjer for blant annet søte og usunne drikker retter seg mot barn.
  • NTB

Retningslinjene for å drive markedsføring overfor barn fungerer ikke, fastslår Forbrukerrådet. De vil erstatte dagens regler med et klart forbud mot markedsføring av usunne produkter rettet mot barn under 16 år.

Forbrukerrådet viser blant annet til en Tine-konkurranse for iste, som ble klaget inn for Matbransjens Faglige utvalg (MFU).

Tidligere denne uka kom konklusjonen: MFU synes kampanjen er grei fordi verken produktet eller markedsføringen er rettet mot barn og dermed ikke i strid med retningslinjene.

– Slipper unna

– Nok en gang slipper produsenten unna med å peke på at kampanjen er rettet mot ungdom over 16 år. Hvis Tine mener alvor med å ikke treffe barn, kunne de for eksempel la være å bruke barn i 11–12 års alder i filmene, sier fagdirektør Gunstein Instefjord i Forbrukerrådet.

Han mener at dagens selvregulering ikke er tilstrekkelig for å sikre at reklame for usunn mat og drikke ikke rettes mot barn og ungdom, spesielt i sosiale medier.

– Enten må retningslinjene strammes inn, ellers så bør helseministeren få på plass egnet regulering, sier Instefjord.

I retningslinjene heter det at matbransjen ikke skal rette markedsføringen mot barn under 13 år og vise aktsomhet mot ungdom.

Vanskelig å nå fram

Forbrukerrådet har tidligere klagd Litago, Coca-Cola og flere frokostblandinger inn for MFU uten å få medhold. I alle sakene har MFU funnet at markedsføringen ikke er «særskilt» rettet mot barn og dermed ikke i strid med retningslinjene, ifølge rådet.

– Når det ikke vurderes i hvilken grad barn faktisk eksponeres for og engasjeres av markedsføringen, skal det svært mye til for å nå fram med klager. Det hjelper ikke at den tenkte målgruppen for reklamen er eldre, når det er barna den treffer, sier Instefjord.