Norge

Somaliske innvandrere er mer tilfredse enn andre innvandrere, selv om de har dårligst økonomi og bor trangest

Innvandrere har dårligere levekår enn befolkningen ellers, men er likevel like fornøyde med livet, viser SSBs levekårsundersøkelse. De som har minst, er mest tilfredse.

Safia Abdi Haase er prisbelønnet for sin innsats for kvinners og barns livsvilkår. I 2014 ble hun utnevnt til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden.
 • Thomas Olsen
  Journalist
 • Eirik Husøy
  Journalist
 • Olga Stokke
  Journalist

– Så lenge folk har mat og tak over hodet, er de fleste fornøyde. Somaliere er vant til å bo trangt – familie er ikke en byrde, men en glede, sier Safia Abdi Haase.

Hun er sykepleier med somalisk bakgrunn og har mottatt en rekke priser for sin innsats for integrering, ikke minst for å bedre kvinners og barns levevilkår.

Trives best

SSBs levekårsundersøkelse blant personer med innvandrerbakgrunn er tydelig: Norske somaliere trives best.

Også Marian A. Hussein gleder seg over funnene i undersøkelsen. Hun er vernepleier, leder for inkluderingsutvalget i SV og medlem av partiets sentralstyre. Hun mener tilfredsheten kan ha sammenheng med hva man er vant til fra hjemlandet.

Marian A. Hussein, leder for inkluderingsutvalget i SV og medlem av SVs sentralstyre, gleder seg over hyggelige funn.

– Somaliere som har flyktet fra krig i Somalia eller fra flyktningleirer, vet hva de kommer fra, og da er det lett å bli fornøyd med nye muligheter i Norge. Når man har vært på bunnen, er det bare én vei, og det er oppover, sier Hussein. Hun er en av rundt 40.000 personer med somalisk bakgrunn i Norge.

Les også

LES OGSÅ: Stor undersøkelse blant innvandrere: Iranere og afghanere føler seg mest hjemme i Norge

Dårligste levekår, høyest tilfredshet

Personer med innvandrerbakgrunn scorer dårligere innen sysselsetting, arbeidsforhold, boligstandard, helse og sosial kontakt enn gjennomsnittet i befolkningen, viser Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelse.

Men innvandrere er likevel like fornøyde med livet, boligen og jobben som andre. Selv om somaliere er den innvandrergruppen som har dårligst levekår, ser det ut til at de er mest tilfredse med livet – faktisk langt lykkeligere enn gjennomsnittet i Norge.

Forsker: – Veldig interessant

Kjersti Stabell Wiggen i SSB er prosjektleder for levekårsundersøkelsen for innvandrerbefolkningen. Hun synes at funnene er svært interessante.

Wiggen peker på at somaliere derimot skiller seg ut ved å ha færre psykiske og fysiske plager, og de oppgir å være mindre ensomme enn andre innvandrergrupper.

– Man kan tenke seg at en av grunnene til at de er mer tilfredse, kan ha sammenheng med at de scorer høyt på de mer myke verdiene – de har et greit sosialt nettverk, er lite plaget med ensomhet og føler stor tilhørighet til det norske samfunnet.

En annen årsak til at innvandrere fra Somalia er tilfredse i Norge, kan naturligvis handle om deres bakgrunn fra et fattig, krigsherjet land som kan gjøre at materielle forventninger er lave. Det ser man for eksempel på somalieres subjektive oppfatning av egen bostandard.

– Innvandrere fra Somalia har den høyeste andelen som bor trangt. Men ikke alle mener selv at de bor trangt: Omtrent bare halvparten så mange synes selv at boligen er liten.

Mohamoud Abdi Elmi, leder i Somalisk Intellektuelle Forening, tror ikke at funnene i SSBs undersøkelse er riktig.

Tror ikke folk snakker sant

Vi møter ham på Tøyen bibliotek, Mohamoud Abdi Elmi (48). Han forteller at han kom til Norge for 25 år siden, ble utdannet ingeniør, men er arbeidsløs på tredje året. Han er leder i Somalisk Intellektuelle Forening, som blant annet hjelper unge med lekser.

Elmi er ikke enig i det som kommer frem i SSBs levekårsundersøkelse.

– Som arbeidsledig kan jeg ikke akkurat si at jeg er så fornøyd. Jeg tror at folk er redd for autoriteter og derfor svarer det de tror er forventet av dem. Jeg tror ikke at somaliske innvandrere er så tilfredse med livet når de samtidig er uten arbeid, har dårlig økonomi og bor trangt, sier han.

Polakker minst tilfreds

Blant dem som er minst tilfreds, er innvandrere fra Polen. Her oppgir kun en av fire høy tilfredshet med livet.

– De har det bra økonomisk, men føler liten tilhørighet til Norge. De scorer høyt på tilhørighet til opprinnelseslandet, og en lav andel har planer om å bli i Norge - i motsetning til de andre landgruppene, sier SSB-forsker Wiggen.

Les mer om

 1. Somalia
 2. Økonomi
 3. Statistisk sentralbyrå