Norge

Arbeiderpartiet: Helseminister Bent Høie (H) må følge hjertelegenes marsjordre

– Oppropet fra hjertelegene må oppfattes som en marsjordre til helseministeren, sier helsepolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, Ingvild Kjerkol.

– Hvis vi ønsker å styrke pasientenes sikkerhet, må vi innføre et nasjonalt pacemakerregister, sier Ingvild Kjerkol (Ap).
  • Tine Dommerud
    Journalist
Nyhetsbrev Få oversikten over ukens viktigste saker i Aftenpoddens nyhetsbrev.

Hjerteleger fra samtlige sykehus som opererer pacemaker-pasienter, går sammen om et opprop til helseminister Bent Høie (H), der de sterkt anbefaler et nasjonalt register, fortalte Aftenposten fredag.

I oppropet som er underskrevet av kardiologer (hjerteleger) ved 20 sykehus, skriver legene at landet «trenger et nasjonalt behandlingsregister NÅ» og ikke en gang i fremtiden.

Ingvild Kjerkol (Ap) krever at helseminister Bent Høie begrunner hvorfor han eventuelt ikke vil anbefale å etablere et slikt register.

– Hvis vi ønsker å føre bedre kontroll med disse implantatene, må vi ha bedre oversikt, sier hun.

Tesla kjenner til alle eiere. Dersom det avdekkes en feil, tar det ikke lang tid før eieren har fått beskjed. Vi kan ikke ha en annen standard for å finne eierne av implantater. Ingvild Kjerkol

Sammenligner med Tesla

Kjerkol har nylig stilt skriftlig spørsmål til Bent Høie om hvordan han vil overvåke og sørge for gode meldeordninger. Spørsmålet kom etter Aftenpostens artikkel om at norske leger ikke melder fra når de mistenker svikt i medisinsk utstyr. Hun er ikke fornøyd med svaret fra helseministeren.

Kjerkol mener sikkerheten for pasienter med implantat må bli bedre.

– En parallell er bilindustrien. Tesla kjenner til alle eiere, og dersom det avdekkes en feil, tar det ikke lang tid før eieren har fått beskjed. Vi kan ikke ha en annen standard for å finne eierne av implantater, sier hun.

Les også

Aftenposten avslører: Sviktende implantater skader tusenvis av pasienter

– Vi har ikke vurdert eller tatt stilling til om det bør opprettes en nasjonal løsning tilsvarende det de har i Danmark, skriver helseminister Bent Høie i en e-post til Aftenposten.

Bent Høie har ikke tatt stilling

Oppropet fra hjertelegene kommer etter at Oslo universitetssykehus i seks år har jobbet med å få på plass et nasjonalt pacemakerregister, men ikke fått det til. Danmark har et slikt nasjonalt pacemakerregister, som fagmiljøet i Norge viser til når de beskriver funksjonaliteten de ønsker seg.

Hvis det skal opprettes et nasjonalt register på tvers av helseregionene, slik hjertelegene ønsker, og slik Danmark har, kreves et vedtak i departementet.

Det lyktes ikke Aftenposten å få kommentar fra Bent Høie om oppropets innhold fredag ettermiddag. Lørdag sier han til til Aftenposten at oppropet er så ferskt at han ikke har tatt stilling til om det skal etableres et nasjonalt behandlingsregister.

- Jeg mottok oppropet fra hjertelegene fredag. Vi har ikke vurdert eller tatt stilling til om det bør opprettes en nasjonal løsning tilsvarende den de har i Danmark, men vi vil selvsagt se nærmere på dette i forbindelse med brevet vi nå har fått fra hjertelegene, sier han.

Les mer om

  1. Implantert