Norge

Per-Kristian Foss fortsetter som riksrevisor

Det blir ingen ny riksrevisor fra KrF. I stedet får Per-Kristian Foss (67) fra Høyre fortsette i fire nye år.

  • og NTB

– De fire partiene på borgerlig side er enige om at det er denne løsningen vi nå lander på, sier Høyres parlamentariske leder Trond Helleland til NTB.

– Det har vært diskusjoner knyttet til om Kristelig Folkeparti skulle få riksrevisoren. Men nå endte vi opp med å gå for fire nye år for Foss. Han har tross alt bare sittet i fire år, og det er vanlig at en riksrevisor sitter lenger, sier Helleland.

Frp-motstand

Flere i Fremskrittspartiet har gitt uttrykk for at de ikke nødvendigvis ville godta at riksrevisorvervet havnet hos KrF, med henvisning til prosessen med Carl I. Hagens kandidatur til Nobelkomiteen.

– Stortinget har jo nå innført en ny kutyme med å diskutere partienes kandidater, så da vil vi også måtte diskutere egnetheten til de kandidatene som blir fremmet, sa lederen av Frps valgkomité Ulf Leirstein til NTB onsdag.

Han la til at dersom Høyre går inn for å beholde ledervervet selv, så vil Frp støtte deres kandidat.

– Diskusjonene vil først komme dersom Høyre velger å tilby vervet til et annet parti, sa Leirstein.

Hagens rolle

På spørsmål om riksrevisoren hadde kommet fra KrF hvis Carl I. Hagen hadde sluppet inn i Nobelkomiteen, svarer Helleland som følger:

– Alle ting spiller inn, og det kan nok hende at KrF er litt skuffet over denne konklusjonen. Men KrF har sagt at de stiller seg bak dette, og det har vært en god tone mellom de fire partiene underveis.

– Hadde Høyre et ønske om å tilgodese KrF med dette vervet til tross for at dere hadde den sittende riksrevisoren?

– Vi har jo gitt Venstre vervet som visepresident i Stortinget, og det var jo rimelig at vi også hadde en diskusjon rundt KrFs posisjoner. Men jeg opplever at konklusjonen som vi nå har landet på, den stiller alle seg bak, sier Helleland.

Kritikk

I en intern arbeidsmiljøundersøkelse hos Riksrevisjonen ble Foss kritisert for sin lederstil. Men det er ikke noe av det som har kommet fram som gjør ham uegnet til å fortsette, mener Høyre.

– Vi merket oss rapporten som hadde en del kritiske innspill, og jeg har også snakket med Per-Kristian om dette tidligere i høst. På en stor arbeidsplass vil det alltid være uro rundt omorganiseringer, men han må selv svare for dette. Jeg regner med at innspillene i rapporten er noe han vil følge opp, sier Helleland.

I tillegg til jobben som riksrevisor skal Stortinget utnevne medlemmer av riksrevisorkollegiet. Vervene tildeles partiene basert på deres størrelse etter valget. Ap skal ha to medlemmer, mens Frp og Sp skal oppnevne ett medlem hver.

Det er ventet at valgene vil finne sted på Stortinget i neste uke.

Les mer om

  1. Stortinget
  2. Trond Helleland