Norge

Justispolitiker advarer mot manipulasjon i retten for å oppnå kortere straff

Justispolitiker Jan Arild Ellingsen (Frp) mener det er fare for at tiltalte kan manipulere fakta for å få strafferabatt.

Gjermund Cappelen (bildet) fikk krasse spørsmål fra dommer Kim Heger i Oslo tingrett onsdag. Eirik Jensen mener han lyver for å oppnå strafferabatt. Dan P. Neegaard

 • Jan Gunnar Furuly

Aftenposten skrev onsdag at Gjermund Cappelen kan oppnå en betydelig strafferabatt i den pågående rettssaken mot ham og Eirik Jensen gjennom å tilstå smugling av over 16 tonn hasj og korrupsjon med eks-politimannen.

Cappelens forsvarer, Benedict de Vibe, mener klienten kan få opp til halvert straff. Det kan bety at han kan være en fri mann allerede om fem år.

Høyesterett har tidligere slått fast at retten plikter å ta i betraktning formildende omstendigheter ved straffeutmåling.

– Hvor stort fradrag som gis i slike tilfeller, beror etter praksis først og fremst på samarbeidets omfang og betydning for oppklaringen av andres lovbrudd, sier utreder Andreas Hjetland i Høyesterett til Aftenposten.

 • Les også: Cappelen sliter med troverdigheten

Flere justispolitikere Aftenposten har snakket med omtaler samarbeid og tilståelser i straffesaker som svært positivt, men de advarer samtidig mot kriminelle som bløffer for å få kortere straff.

Jan Arild Elllingsen (Frp) er positiv til strafferabatt, men mener det ikke skal være noen automatikk i det. Han er også kritisk til kriminelle som manipulerer fakta for å slippe unna. Vidar Ruud, NTB scanpix

Ingen automatikk

– Hvor stor strafferabatt Cappelen kan få er det opp til domstolen å avgjøre. Samtidig er det krav som må innfris om han skal få det, sier medlem av Stortingets justiskomite, Jan Arild Elllingsen (Frp).

– Faren er at man kan søke å manipulere fakta for å oppnå fordeler. Derfor kan ikke en tilståelse automatisk gi rabatt. Denne saken vil skape en ny hverdag for norsk politi, enten Jensen blir dømt eller frikjent, konstaterer han.

Ellingsen er også spent på om ledelsen av Oslo-politiet blir et mer vesentlig tema etterhvert i rettssaken.

Justiskomiteens leder, Hadia Tajik (Ap), vil ikke gå inn i enkeltsaker, men sier på generelt grunnlag:

– Strafferabatt er et virkemiddel som kan bidra til å oppklare saker, på den måten at strafferabatten er en oppfordring til den som har begått en straffbar handling om å ta ansvar for sine handlinger. Men det er dilemmaer knyttet til strafferabatt. Sett utenfra kan det oppleves urimelig at en person som har begått kriminalitet skal belønnes for å bidra til oppklaring. Jeg har imidlertid tillit til at domstolene balanserer dette på en god måte.

– Mer effektiv straffprosess

Høyres Anders B. Werp uttaler seg også helt generelt

– Tilståelse er positivt i straffesaker. Det fører en mer effektiv straffeprosess, og raskere avklaring for involverte parter. Tilståelse innebærer ikke automatisk lavere straff, selv om retten alltid skal vurdere om tilståelsen kan medføre straffereduksjon. Jeg har tillit til at domstolene vurderer dette konkret i hver enkelt sak, sier han.

Jensen: – Alt handler om strafferabatt

Eks-politimann Eirik Jensen var tydelig oppgitt, og satt til tider og vekselvis ristet på hodet og smilte til støttespillere mens Cappelen forklarte seg.

– Hva synes du om at Cappelen kan være en fri mann allerede om fem år hvis han får en betydelig strafferabatt?

– Det er dette alt handler om for ham. Han har jo inngått en klar avtale med Spesialenheten og påtalemyndigheten om at det er enkelte temaer han ikke trenger å svare på, sier Jensen.

Han omtaler Cappelens forklaring tirsdag og onsdag «helt som forventet».

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Les mer om

 1. Eirik Jensen-saken

Eirik Jensen-saken

 1. NORGE

  Fortsatt varetekt for Eirik Jensen – anker til Høyesterett

 2. NORGE

  Borgarting lagmannsrett: Eirik Jensen blir ikke løslatt

 3. NORGE

  Ingen fengslingsavgjørelse for Eirik Jensen i dag

 4. KOMMENTAR

  Den største politiskandalen i fredstid er et faktum

 5. POLITIKK

  Lederen av justiskomiteen: – Dommen mot Eirik Jensen er dypt alvorlig

 6. NORGE

  Eirik Jensen dømt til 21 års fengsel