Hareide: Ringeriksbanen er vinner i revidert nasjonalbudsjett

For første gang får veisjefen klarsignal til å bygge jernbane. Bare en ny regjering kan nå hindre Nye Veier i å bygge Ringeriksbanen.

Kroksund nær Sundvollen på Ringerike. Dette er et kritisk punkt der Ringeriksbanen etter planen skal krysse over på vei mellom Sandvika og Hønefoss.

Regjeringens eget veiselskap ble opprettet for å effektivisere norsk veibygging og samtidig endre Statens vegvesen.

Siden 2015 har Nye Veier bygget lange motorveistrekninger. Veivesenet er kraftig nedskalert. En rekke ansatte, ikke minst i ulike prosjektledelser, har gått fra Veivesenet til Nye Veier.

Nå kommer ansatte i et kraftig nedskalert Bane Nor til å flytte over til Nye Veier.

Det konstaterer samferdselsminister Knut Arild Hareide. Torsdag møtte han Nye Veier-sjef Anette Aanesland på landets største jernbanestasjon.

Han ga beskjed om at regjeringen i revidert nasjonalbudsjett setter av 90 millioner til å planlegge Ringeriksbanen. Han ga samtidig en garanti for at Nye Veier får jobben.

Også Trond Helleland (H), Hans Fredrik Grøvan (KrF) og Terje Breivik (V) var med på markeringen på Oslo S.

Hareide sier til Aftenposten at han vil underskrive på en rammeavtale og en planleggingsavtale med veiselskapet i juni, før sommerferien. Da ligger det an til at ansatte som har jobbet med Ringeriksbanen i Bane Nor flytter over til Nye Veier.

– Når prosjektet er ferdig planlagt, vil det bli inngått en utbyggingsavtale. Så fort Nye Veier har valgt en entreprenør som skal stå for byggingen, kan spaden settes i jorden, sier Hareide.

Han beskriver dette som den største samferdselssaken i revidert nasjonalbudsjett.

– Cluet er å få landet dette før sommeren. Nå er det ingen vei tilbake, sier Hareide.

Det er en grunn til at grepet tas akkurat nå.

Kåre Bech (i midten) akter å fortsette kampen mot Ringeriksbanen sammen med kona Kirsti og naboen Trond Løbben. De holder til på Kroksund nær Sundvollen på Ringerike. Dette er et kritisk punkt der Ringeriksbanen etter planen skal krysse over på vei mellom Sandvika og Hønefoss.

Dette kan en ny regjering gjøre

For det er en mulig vei tilbake.

Dersom det i høst blir regjeringsskifte, kan en ny regjering stanse eller gjøre om på planen for Ringeriksbanen.

De må i så fall betale en betydelig erstatning til Nye Veier, som nå går i gang med planleggingen. En planlegging som i stor grad handler om å leie inn konsulentselskaper til å utføre planleggingen.

– Ja, en ny regjering kan reforhandle og kjøpe seg ut av avtalen. Det vil bli dyrt, trolig mange millioner kroner. Men det ville også vise at man ikke vil satse på jernbanen. Og det er verre, sier Knut Arild Hareide.

– Dere sikrer dere så godt dere kan, noen måneder før et nytt valg?

– Vi forsikrer at banen blir noe av, og vi tror heller ikke at det er noen vei tilbake fra å la Nye Veier gjøre jobben. Jeg opplever at flere, ikke minst i Frp, har nikket anerkjennende til denne løsningen, sier Hareide.

Spørsmålet er likevel når Ringeriksbanen blir bygget.

Høyst usikkert når banen blir bygget

Knut Arild Hareide oppgir selv flere grunner til at det ikke blir noen snarlig byggestart for Ringeriksbanen:

Nye Veier skal få mulighet til å endre prosjektet. Det vil ta tid.

Det er stor byggeaktivitet på vei og bane nå. Det taler for at «oppstart for Ringeriksbanen ikke er rett rundt hjørnet».

– Vi har ikke sagt noe årstall, eller en dato. Men dialogen vi har hatt med Nye Veier gjør oss optimistisk på at det ikke trenger å være så lenge til, sier Hareide.

– Det betyr at oppstart fortsatt er i det blå?

– Nei. Det er satt av penger i første del av ny Nasjonal transportplan. Så oppstart kommer innen rimelighetens tid. Det er det ingen tvil om, sier Hareide.

Da nyheten kom i mars om at Regjeringen planla å la Nye Veier bygge Ringeriksbanen reagerte Aps Sverre Myrli slik:

– Regjeringens valg betyr at banen og ny E16 faktisk utsettes kraftig. Nå er ikke engang oppstart i 2024–2025 sikkert.

– Dette er et prosjekt som i realiteten er ferdig planlagt av Bane Nor og Statens vegvesen. Hva Nye Veier skal gjøre annerledes er ikke godt å si, sa Myrli.

På spørsmål om hans parti i en ny regjering vil gi oppdraget tilbake til Bane Nor sier Myrli:

– Vi jubler ikke akkurat over løsningen med Nye Veier. På den annen side vil vi heller ikke gjøre noe som forsinker prosjektet.