Politiet i Agder kan ikke redegjøre for 1600 ransakelser

Agder politidistrikt foretar rundt 1600 narkotikarelaterte ransakinger i året, men fører ingen statistikk. Politiet vil ikke gå gjennom sakene manuelt for å få oversikt.

Terje Kaddeberg Skaar er påtaleleder i Agder politidistrikt.

(Fædrelandsvennen): Ettersom politiet ikke har noen oversikt over alle ransakelser som foretas, kan de heller ikke si noe om omfanget av ransakinger som gjennomføres, for eksempel om det er personransaking, bopelsransaking eller tredjemannsransaking.

Politiet kan heller ikke gjøre rede for hvilke hjemler som er hyppigst brukt for å foreta ransakelser.

Les hele saken med abonnement