Klinikksjef ved Nordlandssykehuset går av

Klinikksjef Hans T. Kvig Rydningen går av som følge av feilbehandlingene ved Nordlandssykehuset.

Det er også besluttet at klinikksjef ved kirurgisk og ortopedisk klinikk fratrer sin stilling som klinikksjef i dag. Beslutningen er tatt i dialog med direktør Eivind Solheim, heter det i en pressemelding fra Nordlandssykehuset i bodø.

Bakgrunnen for avgangen er avsløringen om at de to utenlandske legene Johannes Diermann og Rastislav Kunda fjernet friske organer fra 13 pasienter.

Helse— og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen utelukker ikke at de to kan miste autorisasjonen og muligheten til å arbeide som leger i Norge.

– Dette er riktignok en faglig vurdering som må tas av Helsetilsynet, sier hun.

En av pasientene som ble feiloperert er Ole Ivar Jørgensen (35). Han fortalte i VG at legene fjernet bukspyttkjertel, milt, galleblære, tolvfingertarm og lymfekjertler fordi de trodde han hadde kreft. Det viste seg at det var en betennelse.

Nordlandssykehuset Bodø tar i dag kontakt med de 13 feilbehandlede pasientene, for gjennomgang av sykdomsforløpet.