Da pandemien traff Norge i fjor, var det 289 intensivplasser. Ett år senere er det færre.

I over 20 år er norske myndigheter blitt advart om dårlig intensivkapasitet på sykehusene. Siden koronapandemien traff Norge, er antallet intensivplasser blitt enda lavere.

I mange år er det blitt påpekt manglende antall intensivplasser ved norske sykehus og for få intensivsykepleiere. Bilder viser intensivavdelingen ved Rikshospitalet i Oslo.

I etterkant av publisering har Helse Midt-Norge kommet med en presisering. Helseforetaket opplyser at det i fjor ble oppgitt feil antall intensivplasser. I en pressemelding opplyser det regionale helseforetaket at antallet intensivplasser for Helse Midt-Norge hele tiden har vært 38, ikke 49 som det i fjor ble oppgitt.

Da pandemien slo inn over landet for ett år ble det norske samfunnet satt på prøve. Ikke minst gjaldt det for helsepersonell og beredskapen på sykehusene.

Les hele saken med abonnement