- Kan ikke på noen måte forsvares

Norges Pelsdyralslag beklager bildene som viser døde og hardt skadde og vanskjøtte pelsdyr i trønderske pelsdyrfarmer. I dag må de forklare seg for landbruksministeren.

Les også:

Les også

Nye avsløringer av mishandling av pelsdyr

Styreleder i Norges Pelsdyralslag, Bertran Trane Skadsem, synes det er beklagelig å oppleve

, som Dyrebeskyttelsen Norge og Nettverk for dyrs rettigheter nå presenterer etter at de to organisasjonene i sommer og i høst har besøkt om lag 40 pelsfarmer i hele landet, det skriver adressa.no.

Organisasjonene hevder at bildene dokumenterer systematisk dyremishandling på norske pelsfarmer. Nå krever de to organisasjonene at landbruksministeren holder løftet om å trekke støtten til næringen, etter at uverdige forhold hos flere oppdrettere kommer for dagen for andre året på rad.

Hardkjør mot Brekk

— Vi vet fra Mattilsynets mange kontroller at tilstanden i norske pelsdyrgårder er bedre enn hva vi så i reportasjen. Derfor er det som landbruksminister Lars Peder Brekk kommenterte, at det ikke vil være riktig å skjære alle over en kam, sier styreleder i Norges Pelsdyralslag, Bertran Trane Skadsem.

Per Arne Tøllefsen fra Nettverk for dyrs frihet kvitterer:

— Da Lars Peder Brekk satte i gang arbeidet med nye forskrifter for pelsdyrnæringen, hadde han ett forbehold: Bransjen måtte overleve. Det er svært kritikkverdig at landbruksministeren, som skal sørge for dyrevelferden i Norge, velger å sette økonomiske hensyn foran dyrevelferdsloven. Nå har vi fått nok. Vi krever at Brekk holder løftet sitt, og legger ned denne bransjen.

- Lars Peder Brekk har gitt pelsdyrnæringen nok sjanser. Nå må han vise handlekraft og evne til å luke vekk dette ugresset, sier Odd Harald Eidsmo, informasjonsansvarlig i Dyrebeskyttelsen Norge.

Krever at næringen legges ned

Styreleder i Norges Pelsdyralslag, Bertran Trane Skadsem understreker på sin side at næringen har jobbet mye med å bedre dyrevelferden siste året.

- Det er gjort en rekke forbedringer ved blant annet å innføre en selvpålagt veterinærkontroll.

Det viktigste er likevel et nytt kvalitetssikringssystem med sertifisering. Kravene er strenge, men engasjementet blant oppdretterne landet over viser at de tar dyrevelferd på alvor, sier Skadsem.

Oslo Skinnauksjoner har også innført en ny bestemmelse i sine forretningsvilkår om at skinnleveranser kan avvises for auksjonssalg dersom oppdrettere bryter dyrevelferdsloven og ikke retter seg etter Mattilsynets krav.

— Tilfellene som ble vist på NRK kan ikke på noen måte forsvares, og det er en hver husdyrholders plikt å sørge for at dyrenes helse og velferd er ivaretatt. Men vi ser fra undersøkelser fra Danmark at ingen husdyrslag har så lite skader som mink, og det er neppe annerledes her i landet, sier Bertran Trane Skadsem. Han synes Mattilsynet gjør en utmerket jobb som kontrollorgan, og uttrykker full tillit til at tilsynet følger opp når det avdekker kritikkverdige forhold.

- Vi har som mål å doble produksjonen i løpet av 10 år, og det kan vi ikke gjøre uten at dyrevelferden er god, sier styrelederen i Norges Pelsdyralslag.

Dette får Dyrebesyttelsen Norge og Nettverk for dyrs rettigheter til å se rødt:

- Tiden for avvikling av pelsdyroppdrett er overmoden, sier Odd Harald Eidsmo i Dyrebeskyttelsen Norge.