Norge

Knallhard straff for hasjrøykerne

Bøter, tap av bevilling og tap av retten til omsorg for barn. Nå vil ikke politiet lenger ta lett på at folk kjøper litt hasj til eget bruk.

Stasjonssjef Kåre Stølen på Grønland politistasjon vil gå til kamp mot hasjbruken.
  • Stein Erik Kirkebøen
  • Hedda Sødal
  • Tone C.s. Thorgrimsen

Det er allerede gitt bøter i 10000 kronersklassen for slike forbrytelser. I verste fall kan folk som blir tatt for slikt kjøp, miste omsorg for barn.

–Ja, ett av våre virkemidler er å sende bekymringsmelding til barnevernet når vi kommer over foreldre som kjøper narkotika. Så får de vurdere om folk som har så lemfeldig omgang med rusmidler, er skikket til å ha omsorg for barn, sier stasjonssjef Kåre Stølen ved Grønland politistasjon.

Krig.

Han maner til krig mot narkotikasalget i Oslo, og han vil ikke la kjøperne slippe billig.

–Det er viktig å ta dem. Forsvinner kjøperne, er det ikke penger å tjene for selgerne, da forsvinner markedet. Det er vårt mål. Derfor kommer vi til å slå knallhardt ned på kjøpere.

–Å kjøpe litt hasj er da ganske udramatisk?

–Er det? Spør de slitne brukerne utenfor Oslo S hvor de begynte. Alle begynte med hasj og svakere stoffer! I tillegg er hasjsalget med på å finansiere organisert kriminalitet. Og ettersom det sprer seg inn i bomiljøer og til skoler og ungdomsklubber, ødelegger det nærmiljø. Derfor er det ikke udramatisk å kjøpe narkotika.

Skal fjerne rusmiljøene.

Før jul gikk Staten ut med et ønske om å flytte rusmiljøene i Oslo til området rundt Stortinget slik at politikerne ikke kunne overse problemet. Nå ønsker han ikke å synliggjøre problemet, å fjerne Oslos rusmiljøer.

–Fire av dem. Vi regner at vi har fem åpne rusmiljøer i Oslo. Fire av dem ser vi på som et rent ordensproblem. De kan vi i politiet fjerne. Det skal vi gjøre i løpet av 2010. Det femte er de tyngste misbrukerne på platået foran Oslo S som går på heroin og andre tunge stoffer, men som holder seg unna boligstrøk, skoler og barnehager. Ifølge forskerne er det 5000–6000 av dem i Oslo. Her må politiet ha hjelp. De er primært et helseproblem som andre myndigheter må ta hovedansvar for. Det har også helseministeren gitt uttrykk for, han sitter i en topptung arbeidsgruppe som ser på tilbud for denne gruppen. Politiet skal selvfølgelig være med, for heller ikke disse misbrukerne har noen form for frikort til blant annet å drive med ulovlig omsetning. Men vi har ingen ambisjoner om å jage noen vekk.

–Så de skal få fortsette å dominere deler av hovedstadens mest sentrale områder?

–Som annet folk skal de få være akkurat hvor de vil, men de får ikke drive med kriminell aktivitet.

–Det er det de gjør, folk som kjenner miljøet, hevder at det er byens største handelsplass for narkotika?

–Det kan ikke aksepteres, men ingen skal jages, sier Stølen.

Vil fjerne markeder.

De fire miljøene som politiet nå har ambisjoner om å fjerne innen utgangen av 2010, er:

  • Salgsmarkedet nederst i Karl Johan, som er spesielt aktivt om natten.
  • Khatmarkedet på Grønland.
  • Cannabishandelen på Grønland.
  • Cannabishandelen på Grünerløkka.

–Hvorfor har ikke politiet aksjonert mot disse miljøene for lenge siden?

–Ja, det kan du spørre om. Kanskje er de ikke i stor nok grad blitt sett på som et ordensproblem. Nå blir de det. Ved siden av å begrense antall boliginnbrudd, er det nå en prioritert oppgave å fjerne disse miljøene. Det skal vi klare ved å slå hardt ned på både selgere og kjøpere. Vi har holdt på med aksjonen i fire uker og har blant annet pågrepet 50 asylsøkere som med sin kriminelle aktivitet er med på å stigmatisere en stor gruppe.

–Hvordan skal dere nå klare det dere aldri har klart før?

–Blant annet ved hjelp av mobile politiposter. Vi har én og får to til. Når vi ser at miljøene flytter seg, som på Grünerløkka hvor det har beveget seg mot Lakkegata i øst, flytter vi etter. Vi har sett at posten har hjulpet der. Vi aksepterer ikke narkotikahandel, og spesielt ikke i boligstrøk.

–Men den mobile posten står ofte tom?

–Nei, når den er ute, så følger mannskaper med. Hvis de ikke er inne i posten, er de i nærmiljøet.

–Har dere de nødvendige ressurser?

–Til høsten får vi hundre nye kontorstillinger. De vil frigjøre politistillinger og styrke oss. Vi setter kreftene inn i denne kampen, sier stasjonssjef Kåre Stølen.

Helseminister Bjarne Håkon Hansen var i går i Genève og kunne ikke kommentere saken, men statssekretær Ketil Lindset (Ap) i Helse— og omsorgsdepartementet sier i en e-post at Regjeringen i vinter har hatt oppmerksomheten på to områder:

–For det første har vi satt av midler til en rusmiddelakutt for rusmiddelavhengige som trenger øyeblikkelig hjelp. For det andre har Regjeringen bevilget 60 millioner kroner til et prosjekt i regi av Kirkens Bymisjon for å styrke innsatsen for denne gruppen. I samarbeidsgruppen for dette prosjektet deltar blant annet politiet og Oslo kommune, sier Lindset.

Les også

  1. - Får kjøpt hasj uansett

  2. Krimkamp på lavgir

  3. Skal ta smuglere i Oslofjorden