Norge

Utelukker feil på utstyr da kvinne døde under operasjon

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) utelukker at feil på utstyr var årsaken til at en kvinne døde under et rutineinngrep i fjor.

  • NTB

I november i fjor registrerte Nordlandssykehuset i Bodø tre alvorlige hendelser under samme rutineoperasjon og på samme operasjonsstue i løpet av en måned, skriver Nordlys.

Én kvinne døde etter en uforklarlig hjertestans, en annen er fortsatt i behandling etter skadene hun fikk.

Både Statens helsetilsyn, politiet og DSB ble varslet da de tre hendelsene ble sett i sammenheng. Nordlandssykehuset sendte i januar ut en pressemelding om at de mistenkte at det var luftbobler i blodet som var årsak til en eller flere av de tre uønskede pasienthendelsene – og antydet at feil på noe av utstyret som var i bruk kunne være årsaken.

Hendelsene ved sykehuset samt de foreløpige undersøkelsesfunnene har resultert i at et læringsnotat fra Helsedirektoratet, som beskriver endringer i prosedyren rundt denne typen inngrep, ble sendt ut til alle kvinneklinikker og gynekologiske avdelinger ved samtlige sykehus i Norge i april i år.

Det utføres 3.000 slike inngrep i Norge hvert år, og det er få rapporterte bivirkninger. Selv om alt tyder på at det var en prosedyrefeil, vet man altså ennå ikke hvorfor dette skjedde tre ganger i løpet av bare én måned på sykehuset i Bodø. (©NTB)

Les mer om

  1. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
  2. Bodø
  3. Statens helsetilsyn
  4. Helsedirektoratet