Fire barn er dømt til forvaring etter at Norge endret loven. Barneombudet er bekymret for utviklingen.

Barneombudet har kartlagt 11 av de alvorligste straffesakene der gjerningspersonen var et barn. Dette bekymrer dem mest.

Fire personer som var barn på gjerningstidspunktet, er blitt dømt til forvaring i Norge. Flere av dem har vært plassert på ungdomsenheten ved Bjørgvin fengsel i Bergen.

I 2015 dømmes en 15 år gammel jente til ni års forvaring for drapet på en miljøarbeider på en barnevernsinstitusjon i Vollen i Asker.

Dette er første gang et barn får denne typen straff i Norge. Siden er tre andre barn blitt dømt til slike tidsubestemte straffer. Forvaring betyr at du potensielt kan sitte i fengsel livet ut.

Les hele saken med abonnement