Spår flere E. coli-utbrudd

Kun ett år etter forrige utbrudd, blusser frykten rundt E. coli opp igjen. En av Norges fremste eksperter på området mener at dette er en frykt vi må lære oss å leve med.

I går ble det holdt foreldremøte i Nadderudskogen barnehage hvor én av de tre smittede barna gikk. Barnehagen setter også i gang en rekke tiltak for å bedre hygienen i tiden fremover.

Les også:

Folkehelseinstituttet slo onsdag E. coli-alarm etter at tre barn er innlagt på sykehuset med mistenkte eller påviste tilfeller av nyresykdommen hemolytisk-uremisk syndrom (HUS). De siste årene har de store utbruddene kommet hyppigere og hyppigere også i Norge. Utbruddet kalles nå nasjonalt av helsemyndighetene.

— Bakgrunnen er at det er tre pasienter i tre forskjellige kommuner i tre ulike fylker, sier Bjørn Iversen, avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet.

Flere syke

— Tendensen er at vi får flere og flere infeksjoner, sier professor Per Einar Granum ved Norges veterinærhøgskole.

De farlige infeksjonene stammer som regel fra E. coli-bakterien EHEC. Antall rapporterte EHEC-infeksjoner i Norge svinger fra år til år, men utviklingen er at antallet infeksjoner bare øker. Av de rapporterte tilfellene regner man med at omtrent 10 prosent utvikler seg til den alvorlige nyresykdommen HUS. HUS kan føre til nyresvikt, og har en dødelighet på mellom tre og fem prosent.

Stopper matservering

I Nadderudskogen barnehage i Bærum var alt tilsynelatende ved det normale i går. Barna lekte som normalt i strålende høstvær. Hos ledelsen var det likevel full aktivitet.

- Et av de innlagte barna går i barnehage hos oss. Vi har derfor iverksatt en rekke tiltak for å hindre eventuell smitte, sier styrer Toril Wiig.

Et av tiltakene er at barnehagen har stoppet all servering av mat i fjorten dager. De har også iverksatt ytterligere tiltak for å bedre hygienen. I tillegg har noen foreldre valgt å ta med barn som har hatt omgangssyke til legesjekk.

I tillegg til barnet fra Bærum, er også ett barn fra Råde i Østfold og ett fra Oslo smittet. Smittevernoverlege i Oslo, Tore W. Steen, tror det er lite trolig at treåringen fra Alna bydel i Oslo ble smittet i barnehagen.

— Det er over en uke siden barnet ble sykt. Denne barnehagen serverer kun grønnsaker, fisk og kylling, og personlig tror jeg ikke smitten kommer derfra, sier Steen. Det er mellom to og fire dagers inkubasjonstid, og det er ikke flere barn som er smittet.

Treåringen fra Oslo har et søsken som umiddelbart ble tatt ut av barnehagen. Det er tatt prøver av både søskenet og familien, og Mattilsynet har vært i hjemmet og tatt prøver.

Blir aldri kvitt det

Antall rapporterte EHEC-infeksjoner startet forsiktig i 1994. Etter det steg antallet langsomt, men sikkert frem til 2006.

— I 2006 hadde vi plutselig 50 tilfeller, og i fjor hadde vi hele 108 rapporterte tilfeller. I år ser det ut som vi kan ende på rundt 40–50 tilfeller, sier Granum.

I Sverige ligger antall infeksjoner stabilt på rundt 250 i året. Granum håper at Norge slipper å nå et slik tall.

— Jeg håper vi kan slippe samme tilstander her som i Sverige, og målet er å ligge på mellom 20 og 30 tilfeller årlig. Likevel er det slik at vi aldri kommer til å bli helt kvitt disse infeksjonene, sier Granum.