Slik leser du skattelistene

Hva forteller egentlig tallene fra skatteoppgjøret, og hva forteller de ikke?

Kjell Inge Røkke er største eier i Aker ASA, som betalte 200 millioner kroner i skatt i fjor. Røkke personlig betalte nesten 90 millioner i skatt, men er oppført med ingen inntekt. ARKIVFOTO: SVEIN ERIK FURULUND
  • Carl Alfred Dahl

Hvordan kan noen være oppført med null kroner i inntekt, slik som Kjell Inge Røkke?

Èn mulighet er naturligvis at han ikke hadde opptjente eller oppsparte penger ifjor.

En mer sannsynlig forklaring er at skattelistene ikke forteller hele sannheten.

Skal du lese skattelistene korrekt, må du huske på at inntekten som rapporteres fra ligningsmyndighetene er den alminnelige inntekten og ikke hva som faktisk blir utbetalt.

Alminnelig inntekt er den skattbare inntekten. Alle fradrag er trukket fra.

Alle har fradrag

Hvilke fradrag skal plusses på for å finne den reelle og faktiske inntekt?

Vanlige fradrag er:

Minstefradraget er ment til å dekke jobbutgifter som ikke dekkes av arbeidsgiver.

For 2009 utgjør minstefradraget 36 prosent av lønnsinntekten, men er begrenset oppad til 70.350 kroner.

Eksempel: en person har en oppført inntekt på 250.000 kroner i skattelistene. Vedkommende har et barn og renteutgifter på 40.000 kroner i året. Reell lønnsinntekt blir dermed:

Mest sannsynlig har personen mange fradrag å trekke fra.

Rentekutt

Men på renteutgifter er det ikke like mye å trekke fra som det var i 2007 og 2008.

I 2008 var Norges Banks gjennomsnittlige styringsrente 5,3 prosent. I fjor var den 1,8 prosent.

Dette fører til store endringer for ligningsinntekten til folk med penger i banken eller gjeld.

Årsaken er at rentefradraget er mye mindre enn det var i 2008. Dermed kan alle med gjeld oppleve økt inntekt i skattelistene, uten at lønningene har blitt større.

Mer i formue

Det trenger heller ikke være samsvar mellom formuen i skattelistene og den reelle formue.

Selv om ligningsverdien er økt betraktelig for boligeiendom, er det fremdeles stor forskjell på den reelle og ligningsverdien på bolig.

Boligverdien skal maksimalt utgjøre 30 prosent av markedsverdi når den fastsettes i ligningen.

Det nye systemet for vurdering av boligens ligningsverdi sikter seg inn på 25 prosent av markedsverdi.

Innbetalt skattebeløp er altså det eneste nøyaktige tallet som som sier noe om privatpersonens økonomi.

Seks milliardærer — null inntekt

Aker-eier Kjell Inge Røkke betalte drøyt 89,5 millioner kroner i skatt i fjor, og hadde en ligningsformue på 8,1 milliarder kroner. Men altså null i inntekt.

Andre milliardærer som ikke tjente en eneste krone til beskatning i 2009 er investor Øystein Stray Spetalen som med en formue på 1,9 milliarder kroner er landets 15. rikeste mann, og industrieier Jens Ulltveit-Moe som følger på plassen bak med en formue på 1,7 milliarder kroner, melder NTB.

Også Jens Bernhard Ugland, Morten Sigval Bergesen og Stein Erik Hagen er oppført med formuer over 1 milliard kroner og med inntekt på null kroner.

Samtlige bidro likevel på sitt vis til fellesskapet med skatt i størrelse fra 21,1 millioner kroner (Spetalen) til 11,5 millioner kroner (Hagen).

I tillegg hadde fire milliardærer relativt beskjedne skattbare inntekter i 2009. Fremst av disse er Eirik Hagen Goksør, som hadde en formue på 3,5 milliarder kroner og en inntekt på 148.269 kroner. I skatt ble det 38,6 milliarder kroner for 30-åringen, melder NTB.

Inntektstoppen

Den 22 år gamle kraftarvingen Johan Diderik Cappelen fra Ulefoss figurerte noen morgentimer som nestemann med en inntekt på 183.309.236 kroner.

Tidlig på formiddagen kom imidlertid Skattedirektoratet med en kraftig korreksjon der de opplyser at Cappelens inntekt egentlig er på langt mer moderate 133.000 kroner, skriver NTB.

Ligningstallene forteller ikke at «verdens rikeste nordmann» heter John Fredriksen.

Rederen med en formue på rundt 60 milliarder kroner har nemlig for lengst flagget ut til skatteparadiset Kypros.

Kraftig forsinket

Rikinger som bevilger seg aksjeutbytter fremfor lønn, leser du nå med nesten to års forsinkelse i skattelistene.

Ligningstallene som ble offentliggjort natt til onsdag, gjelder som kjent for inntektsåret 2009.

Men aksjeutbytter utbetales med bakgrunn i driften året i forveien.

  • Finanskrisen slo inn for fullt høsten 2007, og svekket mange selskaper i 2008.
  • Dette førte til at aksjeeierne bevilget seg mindre eller ingen utbytter da de møttes på generalforsamlinger våren 2009.
  • Dette kommer til uttrykk i skattelistene som nå er offentliggjort.

Aksjehopp

Rike nordmenn med formuen i børsnoterte aksjer, kan derimot oppleve en kraftig vekst i ligningsformuen for 2009.

Det er nemlig børsverdien pr. 31.12 2009 som måles, og de fleste aksjekursene hadde steget kraftig fra året før.

Aksjer som ikke er notert på børs, som for eksempel NorgesGruppen og Reitangruppen, vil derimot være upåvirket av finanskrisen.

Verdien på de unoterte aksjene beregnes nemlig ut fra skattemessig verdi på eiendelene.

  • foreldrefradrag 25.000 kroner.
  • lånerenter 40.000 kroner.
  • minstefradrag 70.350 kroner.
    En nettoinntekt på null kroner trenger altså ikke bety at vedkommende ikke tjente noe i det hele tatt.