2010: Under ild nesten hver dag

Norske styrker i Afghanistan ble utsatt for 165 angrep, veibomber og andre hendelser i første halvår, viser soldatenes egne rapporter.

Norske soldater og afghanske allierte i skuddveksling med opprørere i Ghowrmach i Faryab- provinsen i Nord-Afghanistan. Siden nyttår har norske soldater rapportert om 165 hendelser, hvor av 100 angrep, bombekasterangrep og veibombeangrep mot de norske styrkene.
  • Per Anders Johansen

Les mer:

— Ghowrmach er et vepsebol. Vi har en krevende jobb og vi møter mer motstand. Vi blir skutt på steder hvor vi tidligere beveget oss fritt, sier oberst Gjermund Eide, som var sjef for den norske kontingenten i Afghanistan frem til i sommer.

Bildet som viser norske soldater i feltbasen i Ghowrmach i Faryab-provinsen i Afghanistan i skuddveksling med Taliban-opprørere er blitt en del av hverdagen. For første gang har det norske Forsvaret satt sammen en oversikt over angrep mot norske styrker i Afghanistan etter anmodning fra Aftenposten. Oversikten tegner et dystert bakgrunnsbilde bak de løpende nyhetsmeldingene. Norske soldater utsettes nesten daglig for ulike angrep, og rapporterte om tilsammen 165 hendelser i løpet av det som har vært det vanskeligste og farligste halvåret så lenge krigen har pågått:

Forventet økning.

Både Forsvaret og forskere forklarer økningen med å vise til NATOs endrede strategi i 2009 overfor opprørerne, og som medfører at ISAF-styrkene rykker ut oftere og til steder hvor de tidligere holdt seg unna. Dermed utsetter soldatene seg oftere for opprørernes angrep.

— Opprørerne er uforutsigbare, har lokalkunnskap og det er vanskelig å vite hvor de slår til. Dette viser veldig tydelig hvilket miljø norske soldater opererer i og hva slags trusler de er utsatt for. Det er viktig at vi er klar over det, sier oberstløytnant Knut Fredheim, sjef for den forrige norske PRT-kontingenten i Meymaneh. Han var også sjef til 22 år gamle Claes Joachim Olsson som ble drept av en veibombe 25. januar 2010 i Ghowrmach-distriktet. - Aktiviteten er langt større enn for to år siden. Den afghanske hæren begynner å bli mer operative. Samtidig har vi etablert flere feltbaser ute. Vi vet at Taliban og opprørerne ser på dette som en alvorlig trussel, sier Fredheim.

I kø for å krige.

Til tross for flere angrep, økt motstand mot krigen i meningsmålinger og flere drepte soldater, har Forsvaret lange ventelister at personell. Sist helg skrev Aftenposten at Forsvaret har hatt større pågang på telefon etter at fire soldater ble drept av en veibombe 27. juni. En stor andel av soldatene kommer fra småkommuner i Troms, Hedmark og Oppland, mens Sørlandet og Vestlandet sender færrest.

NUPI-rådgiver Helge Lurås tror de norske mentorstyrkene OMLT som trener opp og opererer sammen med afghanske soldater, vil være mest utsatt i tiden fremover.

— De norske styrkene går sammen med afghanske og amerikanske styrker inn i områder man tidligere holdt seg unna. Vi ser ofte at Taliban dukker opp i et område som en konsekvens av at det kommer inn internasjonale styrker. Trykket fra NATO i andre deler av Afghanistan gjør dessuten at Taliban har prøvd å spre opprøret til større deler av Afghanistan for å prøve å tynne ut og derved svekke de internasjonale styrkene, sier Lurås. Han mener angrepene også henger sammen med konkurranse om økonomiske goder, smugling og annen kriminell aktivitet.

— Jeg tror dessverre det kan bli en tøff og krevende høst. Antallet hendelser er imidlertid avhengig av hvordan vinteren blir. Blir det kaldt, går opprørsaktiviteten ned. Uansett tror jeg ikke man kan slåss seg til seier i Afghanistan. Vi må tilby noe annet enn opprørerne og Taliban, og bli flinkere med utviklingsarbeid, bygge veier, skoler og helseinstitusjoner. Der har vi ikke kommet så veldig langt, sier tidligere kontingentsjef Gjermund Eide.