Starter neste steg i den nasjonale gjenåpningen torsdag. Slik blir reglene.

Større arrangementer for barn og unge, alkoholservering til midnatt og hurtigtesting ved arrangementer. Det er blant lettelsene og tiltakene som innføres 27. mai.

Statsminister Erna Solberg (H) gjorde som helsemyndighetene anbefalte regjeringen å gjøre. Men noen justeringer ble trinn to av gjenåpningen innført, slik den tidligere er blitt skisserte.

– Vi ser at smittetallene er stabile og at sykehusinnleggelser går ned. Vaksineringen går etter planen. Det er derfor forsvarlig å gå videre med gjenåpningen av Norge.

Slik åpnet statsminister Erna Solberg (H) regjeringens pressekonferanse fredag formiddag.

27. mai, altså torsdag i neste uke, innføres trinn to av gjenåpningen.

I starten av april la regjeringen frem en gjenåpningsplan. De gjorde noen lettelser (trinn 1). De varslet samtidig at smittenivået minst måtte ha vært stabilt over tid før det var aktuelt med nye lettelser. Der er vi nå, slo Solberg fast.

Selv om det er flere lokale smitteoppblomstringer, så har de nasjonale tallene falt i mange uker. Ikke minst den kraftige nedgangen i Oslo har bidratt til det.

– Selv om det kommer lettelser nasjonalt, kan det være behov for strengere tiltak for å slå ned smitteutbrudd lokalt, understreket Solberg.

Blant annet endres dette:

  • Det åpnes for grønt nivå i barnehager og skoler. Det åpnes for mer fysisk undervisning for studentene.
  • I private anbefales det at man kan ha inntil ti på besøk. Personer som er vaksinerte eller immune, skal ikke regnes med.
  • Det blir tillatt med skjenking til midnatt. Kravet om matservering bortfaller.
  • Større arrangementer, både innendørs og utendørs, tillates (se egen faktaboks).
  • Myndighetene fraråder ikke lenger unødvendige reiser innenlands. Rådet om å ikke samles på tvers av kommunegrenser, forsvinner. Det blir greit å møtes til dåp, konfirmasjoner og bryllup.
  • Forslag til lovendring for å innføre vaksinesertifikat legges frem for Stortinget. De skal være klare til bruk i første halvdel av juni, er målet.
  • Mulighet for å ta i bruk hurtigtester i stor skala, for eksempel ved arrangementer eller på arbeidsplasser, innføres.
  • Reisende fra Storbritannia og EØS/Schengen-land med lav smitte slipper karantenehotell.

– Pr. i dag er det bare Grønland, Færøyene, Island og deler av Finland som har lav nok smitte til dette, understreket barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Han påpekte imidlertid at det for alle dem som planlegger sommerferien nå, er tryggest å feriere innenlands. Det globale reiserådet forlenges helt til 1. juli. Alle utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendige, frarådes.

Hva skjer når vaksinerte reiser med barn?

Det som ikke er avklart ennå, er hva som skal skje når vaksinerte reiser til utlandet med barn. Vil det utløse krav om vaksinehotell? Nei, er antagelig svaret.

– Hvis fullvaksinerte tar med barna sine til Europa, hva skjer da?

– Dette er ikke avklart ennå. Det pågår en prosess i EU. Der er anbefalingen at barn som ikke er vaksinert, som reiser med vaksinerte foreldre, skal testes. Det vil ikke bli krav om andre karanteneregler for dem. Men dette er spørsmål vi ikke er ferdige med, svarer helseminister Bent Høie (H) til Aftenposten.

Fulgte helsemyndighetenes anbefalinger

I forkant av regjeringens beslutning har Helsedirektoratet og FHI anbefalt regjeringen å innføre trinn 2 av gjenåpningsplanen, men med noen justeringer.

De anbefaler lettelser på bred front. Se hele oversikten her.