- Gi meg en slukkedato

Her er en digital radio. Det ønsker kringkastingssjefen at alle skal ha, og derfor vil han skru av FM-nettet så snart som mulig.
  • Skal det bli fart på digitaliseringen av radiomediet, må politikerne gi oss en dato for å slå av FM-nettet, sier kringkastingssjef Hans Tore Bjerkaas.

Mens omleggingen til digital-TV skjer i rekordfart, går radiodigitaliseringen trått. 80 prosent av Norges befolkning har tilgang på digitale DAB-radiosendinger, men kun et fåtall har gått til innkjøp av en DAB-mottager.

Kringkastingssjef Hans Tore Bjerkaas er ikke et sekund i tvil om at radioen må digitaliseres, men at det må en slukkedato på bordet for å få fart på tingene.

— Når politikerne på den ene siden gitt sin klare tilslutning til digitalisering av radiomediet, så har de også lagt tøffe føringer som setter oss i noe av en dødens posisjon, sier han. Bjerke sikter i første rekke til at Kirke- og Kulturdepartementet ikke vil sette noen måldato for avvikling av analoge FM-sendinger før minst halvparten av norske husholdninger har anskaffet digitale radioapparater.

Sjakk!

— Det gjør at vi får en "høna og egget"-situasjon. Uten en slukkedato å forholde seg til, blir radiolytterne usikre, og det blir vanskelig for oss å selge digitale radiomottagere og oppfylle kravet om at minst halvparten av norske husholdninger har tilgang på et DAB-apparat, sier han. En situasjon Bjerkaas mener ikke blir enklere av at kulturminister Trond Giske nektet NRK å gjøre Alltid-sendingene (Alltid Nyheter og Alltid Klassisk) DAB-eksklusive.

— Noe av grunntanken i den opprinnelige digitaliseringsstrategien var jo nettopp å lage nisjekanaler forbeholdt digital distribusjon. Uten mulighet for å legge innhold eksklusivt over på DAB, frarøves vi et viktig virkemiddel for å få lytterne over på den digitale radioplattformen. Jeg vil ikke gå så langt som til å si at vi er stilt sjakk matt, men dette er utvilsomt tøffe krav, slår Bjerkaas fast. Videre utbygging av DAB-nettet blir det uansett ikke snakk om før en slukkedato kommer på bordet.

— Til det er de siste 20 prosentene altfor kostbare å bygge ut, konkluderer Bjerkaas.

Teknologikrangel

Bjerkaas innrømmer at all kranglingen rundt DAB-teknologiens styrker og svakheter, også har virket hemmende på DAB-salget.

— Det er liten tvil om at konsumentene blir skremt opp på gjerdet av slike teknologidebatter, sier Bjekaas, som likevel ikke kan dy seg fra å påpeke at kritikerne gjerne har hatt særinteresser, og peker på at DAB er den eneste digitalradioteknologien som kan sikre en fri radiodistribusjon uten portvoktere.

Ikke veien å gå.

Kulturminister Trond Giske har ikke noe problem med å forstå at Bjerkaas ønsker å gjøre flere kanaler DAB-eksklusive for å lokke med seg lytterne over, men han mener det ikke er veien å gå.- Skulle vi stanse analoge sendinger av en kanal som Alltid Nyheter, tror jeg de fleste ville oppleve det som om kanalen ble lagt ned, og det ønsker vi ikke, sier Giske. Han står fast på at det først blir aktuelt å stoppe FM-nettet når halvparten av befolkningen har tilgang på et DAB-apparat, selv om det vil ta mange år med dagens salgstall. - Jeg tror nøkkelen for Bjerkaas heller vil være å fokusere mer på den merverdien digitalradio og DAB gir. Slik det er i dag er den åpenbart ikke stor nok for de fleste, og så lenge den ikke er det, vil det heller ikke være aktuelt å vedta noen analog nedslukking, fastslår Giske.Giske som understreker at han selv stadig lytter på DAB-sendinger, og synes det er strålende.

Ikke på bølgelengde

En av DAB-kritikernes klareste røster gjennom flere år, generalsekretær i IKT Norge, Per Morten Hoff, er ikke i tvil om at en slukkedato vil sette fart på sakene, og er helt på bølgelengde med kringkastingssjefen.- Jeg mener at tiden ennå ikke er moden for å annonsere noen slukking av FM-nettet, rett og slett fordi det er for mye usikkerhet knyttet til valg av teknologi, sier Hoff, som mener at DAB etter lenge å ha vært en soleklar teknologikandidat, er forbundet med for mye usikkerhet.Men at uenigheter om teknologi også må ta skylda for lave salgstall, er han ikke uten videre enig i.

— Om Bjekaas tror teknologikrangel i media har satt DAB-salget nevneverdig tilbake, bommer han stygt. For den vanlige mannen i gata som ikke bryr seg det døyt om teknologi, tror jeg det handler mye mer om å synliggjøre og kommunisere fordelene digitalradio utvilsomt gir, sier Hoff.

Hoff viser til at det er langt enklere for folk å se den digitale merverdien overgangen til digital-TV gir i form av økt bildekvalitet og bedre brukervennlighet.

Men at radioen skal digitaliseres, er hevet over en hver tvil. Det er kun et spørsmål om tid, avslutter Hoff.

Kringkastingssjef Hans Tore Bjerkaas vil, men får ikke lov.