Norge

Høyere andel sykehjemsdødsfall i Norge enn i Sverige

Majoriteten av koronarelaterte dødsfall i Norge har skjedd på sykehjem. Det er en høyere andel av dødsfallene enn hos de tidvis utskjelte svenske sykehjemmene.

På sykehjemmet Villa Skaar Valstad på Eidsvoll ble alle beboerne smittet, og ni er døde. Nå øker smitten på sykehjem i Norge.
 • Mone Celin Skrede
  Journalist
 • Tine Dommerud
  Journalist

Smitten på norske sykehjem stiger flere steder i landet. Ifølge sammenlagte tall fra NRK og NTB er nærmere 30 sykehjemsbeboere døde av covid-19 så langt i november.

– Vi er veldig bekymret for at den smitteøkningen som vi har sett i samfunnet i høst, skal føre til flere smitteutbrudd i sykehjem, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad i Helsedirektoratet til Aftenposten.

Helseminister Bent Høie (H) medgikk torsdag at helsemyndighetene ikke oppdaget covid-19-smitte på sykehjem tidlig i pandemien, fordi de ikke oppdaget at de eldre hadde uvanlige symptomer på smitte, ifølge Bergens Tidende.

I Sverige ble også eldreomsorgen «glemt» i starten. Sverige har hatt 16 ganger så mange dødsfall av korona på sykehjem, som Norge.

– Vi er bekymret over at smitten sprer seg så raskt, sier kommuneoverlege Bjørg Dysthe i Bærum.

15 av 58 beboere smittet

Bærum kommune er en av dem som plutselig ble rammet av rask smitte av covid-19 på ett og samme sykehjem. I løpet av to uker er 15 beboere og én ansatt ved Stabekk bo- og behandlingssenter smittet. Det siste tilfellet ble kjent fredag.

Ansatte og beboere testes hver tredje dag. Fortsatt påvises smitte hos nye beboere.

Smitter før de får symptomer

– Det er bekymringsfullt at smitten skjer så fort, sier kommuneoverlege Bjørg Dysthe.

Hun forklarer at mye tyder på at beboerne smitter videre før de har fått symptomer, altså før man vet at de er syke.

Bærum kommune gikk lenger enn de nasjonale rådene og testet hele sykehjemmet, også utenfor berørte avdelinger.

– Vi ble derfor overrasket da vi fant smitte ved flere avdelinger, sier Dysthe.

Kommuneoverlegen vet ikke med sikkerhet hvor smitten stammer fra. Hun tror det er minst to utbrudd knyttet til institusjonen. Kommunen er i kontakt med Folkehelseinstituttet (FHI) og kommer til å be dem om å genteste materialet.

Kommuneoverlegen er lei seg for situasjonen, og opplever den som bekymringsfull.

– Det er eldre mennesker som bor på sykehjem. For dem er dette et hjem, og de omgås hverandre. Men med høy alder er det dessverre høyere risiko for alvorlig sykdom og død.

Noen av beboerne er flyttet til en egen koronaenhet på Dønski sykehjem i kommunen. Her er det spisset kompetanse på nettopp alvorlig syke koronapasienter.

– Men vi forsøker i det lengste å la beboerne bo på sin avdeling, sitt hjem, sier Bjørg Dysthe.

Assisterende helsedirektør Nakstad uttalte i oktober til Aftenposten at ingen land har klart å skåne sykehjemmene når det er mye smitte i samfunnet.

– Dette er nok forklaringen på at en stor andel av de registrerte dødsfallene i Norden har inntruffet på sykehjem. Faktisk har andelen vært større i Norge enn i Sverige, sier Nakstad nå.

Majoriteten av koronadødsfall i Norge har skjedd på sykehjem.

Mener man må akseptere risiko

Smitte på sykehjem har vært en utfordring gjennom hele pandemien.

Nakstad understreker viktigheten av hele tiden å gå gjennom og forbedre smittevernrutinene på sykehjem.

– Har dere kontroll på smitten på norske sykehjem?

– Det vi i stor grad kan ha kontroll på i norsk helsetjeneste er at ansatte og besøkende får opplæring i – og følger – gode smittevernrutiner og benytter riktig smittevernutstyr.

Nakstad mener man må akseptere at det alltid vil være en viss risiko for at smitte kan komme inn i sykehjem. Den kan komme fra personer som er smittet uten å vite det, eller fra personer som ikke har tydelige symptomer.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Mange smitteutbrudd

Det er flere pågående utbrudd i norske sykehjem:

 • I et utbrudd fra 11. november er nå ni sykehjemsbeboere på Villa Skaar Valstad på Eidsvoll døde. Alle beboerne på sykehjemmet ble smittet i utbruddet, og tirsdag varslet sykehjemmet Helsetilsynet.

– Varselet kommer på bakgrunn av de alvorlige konsekvensene utbruddet på Villa Skaar Valstad har hatt, sier kommuneoverlege Carl Magnus Jensen til VG.

Jensen understreker at varselet ikke skyldes mistanke om kritikkverdige forhold.

 • Onsdag ettermiddag ble det også meldt inn nye smittetilfeller på et sykehjem i Vindafjord i Rogaland. Der er i alt 19 smittet, av dem er 12 beboere.

– Vi har hatt en økning i smitte og utbrudd på sykehjem flere steder i landet den siste tiden og den siste uken spesielt, opplyser avdelingsdirektør Line Vold ved FHI til Aftenposten.

 • Forrige uke ble det meldt om fem smitteutbrudd i helseinstitusjoner i Norge, ifølge FHIs ukerapport. Det reelle tallet kan imidlertid være høyere, ettersom ikke alle utbrudd meldes inn gjennom innmeldingssystemet Vesuv, som er brukt i opptellingen.

Line Vold sier FHI er bekymret for at utbruddene kan føre til at flere blir alvorlig syk og dør av viruset i Norge.

Da FHI etterrapporterte 12 koronarelaterte dødsfall fredag, sa Vold at noen av dødsfallene skjedde på sykehjem.

Les også

Smitten sniker seg inn på sykehjemmene igjen

– Flere utbrudd enn i juni, juli, august og september til sammen

I uke 46 skal det være registrert flere smitteutbrudd med covid-19 på norske sykehjem enn i juni, juli, august og september til sammen, ifølge Sykepleien.

 • 18. november ble det meldt om det første koronadødsfallet på sykehjem i Oslo siden juni.
 • 20. november var det registrert 241 smittede i Oslo. Da hadde kommunen også begynt å merke smitteøkningen i Sykehjemsetaten.

– I går ble det registrert covid-19 hos åtte nye medarbeidere og to pasienter med korttidsopphold på helsehus, sa direktør i Sykehjemsetaten Helge Jagmann.

Jagmann mener at å få ned det generelle smittetrykket i byen, er det viktigste tiltaket for sykehjemmene.

Les også

Folkehelseinstituttet: Håper å vaksinere alle over 65 år i løpet av våren

FHI har mottatt totalt 88 varsler om utbrudd med to eller flere tilfeller av covid-19 i helseinstitusjoner i 2020.

Av de 88 varslene er 52 fra sykehjem, 27 fra sykehus og 9 fra annen helseinstitusjon.

Oslo har varslet flest utbrudd i helseinstitusjoner, etterfulgt av Viken.

Det reelle antallet utbrudd i helseinstitusjoner er høyere enn det som oppgis i FHIs ukesrapport, fordi ikke alle utbrudd varsles gjennom Vesuv.

Les også

I Stockholm døde over 1000 sykehjemspasienter i covid-19. Slik har det gått i Oslo.

Vil holde undervisning for sykehjemmene

– FHI skal den 1. desember ha nettundervisning hvor vi håper å nå ut til alle sykehjem, sier Line Vold.

I denne undervisningen vil instituttet forklare hvorfor utbrudd oppstår og hvordan de kan begrenses.

FHI har også kontakt med kommuneleger og ansvarlige i sykehjem. De bistår med råd rundt håndtering av utbrudd. Målet er å begrense omfang og konsekvenser.

Vold sier også at FHI har skissert flere tiltak i sine råd til sykehjemmene. Disse kan iverksettes dersom det er økt smitte i samfunnet.

– Det er viktig å minne om og sikre at alle våre råd til sykehjem er kjent og følges av alle sykehjem, sier Vold.

KS: Ser alvorlig på dette

Kommunesektorens Organisasjon (KS) sier kommunene tar utbruddene på sykehjem svært alvorlig.

– Vi har ikke nøyaktig oversikt over smittesituasjonen, det er det den enkelte kommune som har. Vi har rundt 1000 sykehjem i Norge, og det er smitte på et fåtall av dem, sier avdelingsdirektør Åse Snåre i KS.

– Hvilke konkrete utfordringer har sykehjemmene nå?

– Det er flere. Det har vært jobbet med å begrense antall ansatte rundt hver pasient – på samme måte som i skoler og barnehager tilstrebes det å redusere antallet kontakter, sier Snåre, og legger til:

– Så langt vi er kjent med, har kommunene strukket seg langt for å bidra til at færrest mulig jobber ved flere institusjoner.

Les også

 1. Den svenske eldreomsorgen får strykkarakter. Nesten ingen koronasyke på sykehjem fikk møte lege.

 2. Døden på sykehjemmene: Slik sviktet Sverige sine eldre

Les mer om

 1. Koronaviruset
 2. Koronaviruset
 3. Sykehjem
 4. Folkehelseinstituttet
 5. Eldreomsorg