Professor: Slik kan Oslo kommune selv håndheve påbud om munnbind

Oslo kommune kunne enkelt satt seg i stand til selv å håndheve et påbud om bruk av munnbind på offentlig transport. Det sier jusprofessor Henriette Sinding Aasen.

Det er nå påbudt med munnbind på kollektivtrafikken i Oslo. Men hvem skal følge opp at folk faktisk følger påbudet? Det er ganske uklart.

Smittevernloven gir myndighetene mulighet til å straffe folk som ikke følger vedtatte smitteverntiltak. Inkludert bruk av munnbind på offentlig transport der man ikke kan overholde regelen om én meters avstand.

Forskriften for Oslo kommune er hjemlet i smittevernloven. Men den inneholder ikke noen bestemmelse om straff.

Det kunne den gjort.

Det sier jusprofessor Henriette Sinding Aasen ved Universitetet i Bergen. Hun er forsker innen området helse, velferd og menneskerettigheter. Hun kjenner smittevernloven godt.

Dette kunne Oslo gjort for å håndheve påbudet

Tirsdag kveld var det fortsatt uklart hvordan Oslo-påbudet om bruk av munnbind vil bli håndhevet. Påbudet trådte i kraft tirsdag klokken 12.

Først avviste politiet at de ville bruke ressurser på dette. Senere sendte Oslo-politiet ut en pressemelding der de skrev at de vil håndheve kommunale smittevernregler «innenfor rammen av vår daglige tjeneste». Men de vil ikke gjennomføre systematiske kontroller.

Oslo kommune sa på sin side at de ikke har noe hjemmelsgrunnlag, altså et juridisk grunnlag, for å håndheve påbudet.

Slik forskriften for Oslo kommune er formulert er det altså korrekt at kommunen ikke selv kan håndheve påbudet.

Men ifølge Henriette Sinding Aasen kan den endres slik at kommunen får anledning til det. Nemlig ved å legge inn en bestemmelse om at brudd på påbudet kan medføre et administrativt gebyr.

– Oslo kan i prinsippet enkelt endre forskriften til også å gjelde administrative gebyrer?

– Jeg vil tro det. Selve hjemmelsgrunnlaget ligger i smittevernloven. Å utvide en forskrift med noe som er mindre inngripende enn det som kan gjøres i henhold til loven er ikke særlig problematisk. Et administrativt gebyr er mindre inngripende enn en bot fra politiet, sier Aasen.

Jusprofessor Henriette Sinding Aasen.

Johansen: Premiss for byrådet at det ikke er kommunenes ansvar

Byrådsleder Raymond Johansen gjentar overfor Aftenposten at de har vurdert det slik at de ikke har hjemmel til å gi folk begyr for manglende munnbindbruk.

«Det var hele veien et premiss for byrådet at det ikke skal være kommunen eller Ruter som har håndhevingsansvaret», skriver han i en melding.

Ruter kan gi gebyr til personer som sniker på kollektivtransporten. Men ikke om de dropper munnbind, ifølge Johansen.

«Når noen sniker på trikken, har de benyttet seg av en tjeneste de ikke har betalt for, og det er et privatrettslig spørsmål mellom Ruter og snikeren. Derfor kan Ruter ilegge gebyr», skriver han.

Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) har stilt seg uforstående til at ikke flere har brukt munnbind på kollektivtrafikken i Oslo. Tirsdag klokken 12 trådte et påbud i kraft om å bruke munnbind når det ikke er mulig å holde en meters avstand.

Fikk store bøter for brudd på karantenereglene

I vår håndhevet politiet flere brudd på karantenereglene. Disse var hjemlet i koronaforskriftene.

Dette skjedde etter påtrykk fra Riksadvokaten. Riksadvokatens retningslinjer for håndtering av smittevern-lovbrudd kom 16. mars. De ble sendt til landets politidistrikter etter at regjeringen laget nye forskrifter for å hindre spredning av koronaviruset.

Samme måned skrev Aftenposten at Riksadvokaten ville ha en rask straffereaksjon. Med bøter på 20.000 kroner for brudd på karantenereglene. For å oppnå størst mulig effekt ville Riksadvokaten også at forelegg skulle bli offentlig kjent.

Den 25. mars skrev vi at ti av 12 politidistrikter hadde anmeldt personer for ikke å ha fulgt karantenebestemmelsene.

En person ansatt i helse- og omsorgstjenesten i en kommune i Møre og Romsdal fikk et forelegg på 20.000 kroner. Vedkommende hadde blitt ilagt karantene i 14 dager etter å ha vært i kontakt med en person med påvist smitte.