Mener to av åtte sykehus bør slutte å operere for lungekreft

To av åtte sykehus som opererer lungekreftpasienter, har for få pasienter sett opp mot kravet om «robusthet». Nå mener Fagrådet for lungekreft at helseregionene må ordne opp.

Nordlandssykehuset Bodø opererte 25 lungekrefttilfeller i fjor. Det er under det anbefalte minstetallet.

I mer enn 20 år har det vært et mål å legge kreftkirurgi til færre sykehus i Norge. Pasientene skal opereres på sykehus med et minstekrav til antall operasjoner. Det skal gjøres av fagfolk med solid erfaring.

I fjor ble 718 lungekreftpasienter operert ved åtte sykehus. To av dem ligger under Helsedirektoratets krav om minst 40 lungekreftoperasjoner pr. år.

Sykehuset i Stavanger utførte 13 operasjoner i fjor. Nordlandssykehuset Bodø utførte 25, ifølge Kreftregisteret.

Nylig kom Nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft (innunder Kreftregisteret) ut med årsrapporten for 2019. Den viser at de to sykehusene har ligget under minstekravet de fleste tidligere år også.

«Det er vanskelig å forstå at de regionale helseforetak, henholdsvis Nord og Vest, aksepterer dette gjennom lengre tid», skriver Fagrådet for lungekreft, som står bak rapporten.

– Vi mener klart at de grensene som er satt for operasjonsvolum, skal følges, sier medlem Steinar Solberg i Fagrådet.

Han var inntil nylig fagansvarlig for lungekreftkirurgien ved Rikshospitalet.

– Unnfallenhet av direktoratet

Minsteanbefalingen fremgår av Helsedirektoratets rapport Kreftkirurgi i Norge fra 2015. Den gjelder fremdeles som rettesnor i fagmiljøene. Det er den Kreftregisteret forholder seg til.

Aftenposten skrev nylig at flere hundre pasienter med bryst- og tykktarmskreft blir operert på sykehus med få operasjoner i året.

Avdelingsdirektør Torunn Janbu i Helsedirektoratet sa at man ikke vet nok om hva pasientvolum pr. sykehus og kirurg betyr for overlevelse. Hun mener det derfor er vanskelig å sette en absolutt nedre grense for antall opererte pasienter.

Steinar Solberg er svært kritisk.

Det er en skuffende unnfallenhet. Om Helsedirektoratet vil at fagmiljøene skal se bort fra de normene de har satt i sin egen rapport, må de fjerne dem, sier Solberg.

Han påpeker at en svært liten del av lungekirurgien er akutt. Avstand og transporttid til sykehus er derfor ikke vesentlig.

Solberg mener likevel at krav til kvalitet og sikkerhet gjør det nødvendig å utføre operasjonene på større sykehus. Disse pasientene krever en rekke spesialister i tillegg til kirurger.

Helse nord: Skal se på kreftkirurgi på nytt

Geir Tollåli, medisinsk fagdirektør i Helse nord

Geir Tollåli, medisinsk fagdirektør i Helse nord, sier hele kreftplanen i Helse nord nå skal revideres. Allerede i dag opereres ulike kreftformer ved ulike sykehus.

– Vi må vurdere om den funksjonsdelingen vi praktiserer i dag, er hensiktsmessig, eller om vi bør gjøre endringer, sier han.

Tony Bakkejord er klinikksjef ved kirurgisk klinikk på Nordlandssykehuset. Han sier at sykehuset har et etablert fagmiljø innenfor både diagnostikk, kirurgisk og medisinsk behandling av lungekreftpasienter.

– Naturlig variasjon gjør at vi fra år til år vil ha litt færre eller litt flere enn 40 inngrep. I 2018 opererte vi 38 med lungekreft. I 2019 var antall operasjoner 30. Hittil i 2020 har vi operert 32. Vi vil passere 40 i løpet året.

Tallene til sykehuset og Kreftregisteret er ikke helt de samme. Det forklarer Kreftregisteret med at de ikke inkluderer alle typer svulster.

Klinikksjef ved kirurgisk klinikk på Nordlandssykehuset, Tony Bakkejord.

Klinikksjefen forteller at sykehuset har én torakskirurg som utfører alle lungekreftoperasjonene.

– Det gjør at antall inngrep pr. kirurg er i øvre sjikt på landsbasis.

– Er det like trygt å bli operert i Bodø som ved andre sykehus?

– Ja. Dette fremgår også av Kreftregisteret og registeret til Norsk toraxkirurgisk forening.

Kirurger i skytteltrafikk

– Lungekreftbehandling i Stavanger er ikke en isolert virksomhet i et lite sykehus, sier Baard-Christian Schem.

Han er fagdirektør i Helse vest.

Kirurgene kommer fra Bergen. Legene i begge byer har på forhånd felles møte om hver enkelt pasient.

– Operatørene fra Bergen blir ikke dårligere operatører når de er i Stavanger, sier Schem.

– Det er altfor enkelt bare å telle antall operasjoner. Man må se på kompetanse, samarbeid med andre sykehus og muligheter for å gi personell trening, sier han også.

Liv Marit Dørum er fagansvarlig for kvalitetsregistrene i Kreftregisteret. Hun reiser til Bodø mandag for å presentere resultatene fra årsrapporten for Nordlandssykehuset.

– De har forklart at det er mange hensyn å ta i store distrikter. Vi er likevel spent på om de vil gjøre noen andre vurderinger i år, sier hun.