Norge

Jus-ekspert om Filipstad-saken: – Fortjener en runde i Høyesterett

En 15-åring døde, og to andre ble hardt skadet. Saken mot Bane Nor er unik og «egnet» for Norges høyeste rettsinstans, mener professorer.

Tre ungdommer gikk inn i denne tunnelen i februar 2019. Bare to kom levende ut igjen.
  • Bjørn Egil Halvorsen
    Journalist

Fredag skrev A-magasinet om den tragiske dødsulykken i en tunnel på Filipstad i Oslo i februar 2019.

Even Warsla (15) døde og to andre ungdommer ble alvorlig skadet etter å ha tatt seg opp på et parkert tog og fått strøm i seg.

Onsdag starter rettsoppgjøret i Oslo tingrett. Bane Nor er blant annet tiltalt for uaktsomt å ha forvoldt død og alvorlig skade. Gjerdene i området ungdommene tok seg inn, var for lavt i henhold til Bane Nors egne retningslinjer.

Det er ikke hverdagskost at virksomheter blir tiltalt etter uaktsomt drap-paragrafen i straffeloven.

– Jeg er ikke kjent med at det i rettspraksis finnes noen straffesak etter ulykker av denne art, sier Gert Johan Kjelby.

Han er påtaleekspert og professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen, og han er selv tidligere statsadvokat.

Gert Johan Kjelby, professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen.

– Altså at straffebestemmelsene om uaktsomt drap/betydelig skade er brukt i kombinasjon med bestemmelser om mangelfull kontroll, sikring, forsvarlig drift og sikkerhet, utdyper han.

Han får følge av professorkollega Asbjørn Strandbakken, ved samme universitet.

– Denne saken fremstår som såpass interessant og spennende at den fortjener en runde i Høyesterett. Saken har prinsipielle sider som gjør den egnet til avklaring der, sier Strandbakken.

Han presiserer at det avhenger av utfallet av saken og eventuelle anker til høyere domstoler.

Les også

A-MAGASINET: Historien om de som var nær da det skjedde. Og han som aldri kom tilbake.

Fikk først forelegg på 10 mill.

Bane Nor ble i vinter ilagt et forelegg på 10 millioner kroner for ulykken. De godtok én av tre poster i forelegget – mangelfull områdesikring av Filipstad. De erkjente ikke skyld for uaktsomt å ha forvoldt personskade og død.

Dersom påtalemyndigheten hadde frafalt de to sistnevnte postene, ville Bane Nor akseptert boten, opplyste konserndirektør for infrastruktur, Vibeke Aarnes til A-magasinet.

I stedet tok statsadvokaten ut tiltale. Statsadvokaten har ikke ønsket å kommentere saken før rettsbehandlingen.

Oskar Witudo overlevde, men ble hardt skadet i ulykken. Onsdag starter rettsoppgjøret etter tragedien i Oslo tingrett.

Bane Nor mener på sin side at ungdommene må ta en grad av uaktsomhet på sin kappe.

– De har tatt seg inn på et område som er gjerdet inn, skiltet og tydelig markert som jernbaneområde. De har tatt et valg. De må også selv ta et ansvar for handlingene sine, har Vibeke Aarnes uttalt på vegne av selskapet.

Få lignende eksempler

Kjelby synes, i likhet med Strandbakken, at saken inneholder en prinsipielt interessant og lite prøvd problemstilling.

– Hvilken betydning ungdommenes, det vil si barnas, opptreden skal få for aktsomhetsvurderingen og Bane Nors straffansvar, er godt egnet for prøving i Høyesterett, sier Kjelby.

Uaktsomt drap forbindes oftest med enkeltpersoners handlinger. Men det finnes saker der både private og offentlige virksomheter er blitt dømt etter denne paragrafen. Et typisk eksempel er arbeidsulykker, ofte i kombinasjon med med brudd på HMS-bestemmelser. Andre eksempler er straff etter dødsfall etter fallende gjenstander fra bygg, grunnet manglende vedlikehold.

I 2003 ble daværende Oslo Sporveier dømt til fem millioner kroner i bot etter at en kvinne kom i klem og dratt under en trikk ved Holberg plass i Oslo sentrum.

Jernbaneverket godtok å betale 10 millioner i bot etter Åsta-ulykken i 2000.

Får neppe konsekvenser for andre

Professor Asbjørn Strandbakken utelukker ikke at Filipstad-saken kan bli mat for Høyesterett.

Ifølge professor Asbjørn Strandbakken er logikken bak foretaksstraff såkalt kumulative feil:

– Det betyr at flere aktører innenfor samme selskap har forsømt seg på en slik måte at det samlet gir grunnlag for straffansvar.

– Dersom Bane Nor skulle bli dømt. Vil det ha noe å si for vurdering av andre selskapers sikring av strømførende anlegg, for eksempel T-banens holdeplasser?

– Det tviler jeg på. Men en dom vil jo kunne øke bevisstheten rundt potensiell dødsfølge ved brudd på sikkerhetsforskrifter.

Les mer om

  1. Rettssaker
  2. Filipstad
  3. Bane NOR